o grupie

Aby w pełnym wymiarze realizować misję artystyczną, w marcu 2015 roku tancerki Centrum zawiązały kolektyw Grupa Wokół Centrum, który swoimi założeniami i strukturą ma oddawać nowego ducha miejsca.

Idea

Idea powstania Grupy wyrosła z głębokiej potrzeby współpracy z innymi twórcami, zrzeszonymi lub niezależnymi, owocującej bogactwem inspiracji i różnorodnością w budowaniu scenicznego przekazu.

Wierzymy, że tylko spotkania, a czasem nawet zderzenia odmiennych estetyk ruchowych, poglądów na sztukę, budują nową jakość. Interesuje nas to, co powstaje na styku. Wymiana inicjuje w nas kreatywny rozwój, a poznawanie tego co odmienne, pozwala na stopniowe klarowanie się własnego języka scenicznego wyrazu.

Czerpiemy z tego co prywatne, niesceniczne, parateatralne, czasem uznane powszechnie za nieprofesjonalne, aby budować kompozycje bliższe widzowi mentalnie. Artyzmu szukamy w prostocie, przekazu w cytatach z życia, a smaku i waloru w  ruchu. Nigdy nie zapominamy o tym, że jesteśmy tancerzami, a więc ruch jest naszym głównym narzędziem. Jednocześnie nie zapominamy o tym, że uwielbiamy być widzami-pokazujemy na scenie tylko to, co same chciałybyśmy zobaczyć.

Skład

Trzon Grupy stanowią tancerki Centrum trenujące ze sobą regularnie w stałym składzie: Agata Moląg, Monika Świeca i Marta Wołowiec. To one, w zależności od koncepcji,  zapraszają do współpracy zagranicznych gości, niezależnych lub zrzeszonych twórców, tancerzy, performerów czy aktorów.

Produkcje

Pierwszą deklaracją artystyczną była premiera spektaklu „Makia” w wykonaniu Marty Wołowiec i Moniki Świecy w choreografii Agaty Moląg. W repertuarze Grupy znajdują się również spektakle: „Płaczki” oraz „38°C” prezentowane w wersji scenicznej oraz plenerowej.

Dodatkowa działalność

Grupa Wokół Centrum sprawuje opiekę nad wydarzeniami i obszarem działań edukacyjnych w KCC: tworzy program Małego Teatru Ruchu, Pracowni PRO oraz program warsztatów i kursów, produkuje własne spektakle, realizuje projekty artystyczne, nawiązuje kontakty i poszukuje zagranicznych partnerów.