MORE / Monika Węgrzynowicz, Marcin Janus

MORE / Monika Węgrzynowicz, Marcin Janus

ruch: Monika Węgrzynowicz
dźwięk: Marcin Janus
premiera: 14 października 2020 r.
producent: Krakowskie Centrum Choreograficzne – Nowohuckie Centrum Kultury

Impulsem do rozpoczęcia pracy nad formą solową był pomysł Marcina Janusa, polegający na wykorzystaniu syntezatora tak, aby przełożyć jego warstwę dźwiękową na jakości ruchowe. Od tego czasu dużo się zmieniło, koncept się znacznie rozszerzył, ale dobrze jest pamiętać jak się zaczyna.

Więcej…

Już pierwsze szkice spektaklu ujawniały osobiste historie w obrębie ram solo. Pojawia się więcej niż sama kompozycja ruchowa.

Więcej…

Staram się trzymać fizyczność w inkubatorze i obserwować zachodzące zjawiska. Stawiam bardziej na praktykę niż teorię. Ciągle dzieje się coś nowego, okazuje się, że schematy chcą odzwierciedlać przeżyte doświadczenia, pamięć ciała rezonuje i wychodzi daleko poza samą materię. Dotykamy magii.

Więcej…

Można powiedzieć, że ciało buduje się na scenie, „staje się” poprzez wzmacnianie tego, co już we mnie było. Na pozór przypadkowe fragmenty uległy syntezie do konkretnego ciągu doświadczeń, zyskując nowe funkcje.

Więcej…

Myślenie technologią i techniką nie pomaga, sprawdza się natomiast zwrot do wnętrza, do ciała. Ten proces jest ciągle gotowy na przyjęcie kolejnych zmiennych i dokopywanie się do głębszych warstw.

Więcej…

W tym momencie stawiam granicę choć wiem, że nie na zawsze. Czekam na decyzję.

Monika Węgrzynowicz

tancerka, choreografka, pedagożka, menedżerka kultury. Urodzona w Święto Pracy 1991 r. Krakowianka z wyboru. Zajmuje się tańcem współczesnym zarówno artystycznie, jak i organizacyjnie.

Reprezentuje wymierający gatunek osób pracujących w wyuczonym zawodzie – ukończyła studia zarządzania kulturą i mediami na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Dwuletni Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny z Dziedziny Tańca Współczesnego zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Związana przede wszystkim z Krakowskim Centrum Choreograficznym – Nowohuckim Centrum Kultury, gdzie produkuje własne spektakle oraz współpracuje z innymi artystami i organizacjami, prowadzi lekcje tańca współczesnego, programuje i koordynuje szereg wydarzeń tanecznych m.in. warsztaty, festiwale, konkursy, rezydencje, wystawy zdjęć.

Spektakl „MORE” jest jej pierwszą pracą solową, która powstała we współpracy z Marcinem Janusem (premiera 2020 r.). Jako choreografka i tancerka pracowała również kolektywnie przy spektaklach kładących silny nacisk na połączenie ruchu, multimediów i dźwięku: „spectral layers of movement”, „Kobiety Wyspiańskiego” oraz „Naturgemälde” (spektakl otrzymał nagrodę specjalną 9. edycji Konkursu o Nagrodę Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego).

W latach 2015-2019 wraz z Agatą Moląg i Martą Wołowiec współtworzyła kolektyw artystyczny Grupa Wokół Centrum. Tańczyła w spektaklach Agaty Moląg: „Makia”, „38°C”, „Płaczki”, „Dobre wychowanie” i spektaklu Iwony Olszowskiej oraz Ferenca Fehéra „Trans_Miss(i)on”. Wcześniej była tancerką Krakowskiego Teatru Tańca, brała udział w spektaklach „Poliamoria”, „Takarazuka CAMP”, „Net”, „Ruch Gallery”. Pracowała projektowo m.in. podczas „Sceny otwartej” Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie oraz polsko-norweskiego projektu z tancerzem Carte Blanche – Ole Martinem Melandem w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Formy – Materia Prima.

Ważną i satysfakcjonującą częścią jej pracy jest prowadzenie zajęć tańca współczesnego, zarówno dla amatorów, jak i osób z większym doświadczeniem ruchowym. Od ponad 10 lat pracuje z dorosłymi, stawiając na wymagające treningi techniczne. Przy tym nie zapomina o przyjemności oraz psychofizycznych aspektach tańca i ruchu. Prowadzi regularne lekcje tańca współczesnego w Krakowskim Centrum Choreograficznym oraz okazjonalne warsztaty dla dorosłych i młodzieży. Od 2018 r. jest pedagożką w Dziecięcym Warsztacie Tańca, gdzie prowadzi regularne zajęcia bazujące na tańcu współczesnym i improwizacji.

Jako menedżerka tańca ma przyjemność pracować z artystami i producentami z całego świata. Angażuje się w liczne działania artystyczne, edukacyjne i społeczne na polu tańca, m.in. brała udział w międzynarodowym projekcie International Contemporary Dance Collective (iCoDaCo) 2018-2020, jak również jest koordynatorką lokalną Polskiej Sieci Tańca.

Marcin Janus

Pochodzi z Krakowa, jest artystą dźwiękowym, multimedialnym, twórcą muzyki elektronicznej i elektroakustycznej. Od wielu lat zajmuje się oryginalnymi projektami artystycznymi. Jest autorem i często wykonawcą muzyki do licznych spektakli tanecznych oraz teatralnych. Tworząc na granicach sztuk kreuje złożone środowiska dźwiękowe. Realizując projekty stawia sobie za zadanie uczynić przedstawienia bardziej wciągającymi, nasycając świat i myślenie osobliwymi zjawiskami dźwiękowymi, dostarcza zmysłom szerokiego spektrum wrażeń. W procesie twórczym koncentruje się na barwie dźwięku, bada jego podstawowe cechy, często szuka odzwierciedlenia w ruchu i obrazie, nadaje zdarzeniom nowych znaczeń łącząc je w przestrzeniach muzycznych. Pracując w domenie cyfrowej najczęściej wykorzystuje Ableton Live i Metasynth oraz kontrolery midi, które dostarczają̨ unikalnych możliwości. W świecie analogowym operuje na mocnych brzmieniach Bass Station czy Elektrona w rezultacie jego muzyka charakteryzuje się szeroką paletą dźwiękową. W pracach opartych o technologię można usłyszeć zestawienie nagrań i organicznych dźwięków z syntetycznymi barwami o często motorycznych cechach. Zaczynał jako muzyk eksperymentalnych formacji, by po kilku latach rozpocząć pracę jako niezależny kompozytor. Był stypendystą Art Stations Foundation w programie Solo Projekt, Finalistą na Konkursie kompozytorskim, który odbywał się̨ w ramach roku Johna Cage’a. Doświadczenie zdobywał również̇ jako uczestnik kursów a w ostatnim czasie GrupLab Studia Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie z którą wspólnie brał udział w wielu projektach artystycznych. Poza częstymi występami w kraju gościł również w Londynie, Lizbonie, Turynie i Frankfurcie.

fot. Beatrycze Bem