it will come later – Międzynarodowy Kolektyw Tańca Współczesnego iCoDaCo

it will come later –Międzynarodowy Kolektyw Tańca Współczesnego iCoDaCo

twórcy – performerzy: Lee Brummer, Mui Cheuk-Yin, Eddie Ladd, Joseph Lee, Weronika Pelczyńska, Imre Vasi
dramaturgia: Gwyn Emberton i Israel Aloni
kompozytor – Gosheven
scenografia i projekt przestrzeni – Simon Banham
reżyseria świateł – Kathrine Sandys
muzyka – Rhodri Davies
kostiumy – Hanka Podraza
kierownik techniczny – Kristian Rhodes
Premiera – 22.11.2018 BalletOFFFestival
Producenci: ilDance (Szwecja), Krakowskie Centrum Choreograficzne – Nowohuckie Centrum Kultury, Gwyn Emberton Dance (Walia), SÍN Arts and Culture (Węgry), And Partners (Hongkong)

Spektakl powstał w ramach programu Unii Europejskiej Kreatywna Europa.

Ten mozolny, nigdy niekończący się wysiłek, który wkładamy w ulotne chwile. 
Wysiłek, jakiego wymaga opracowanie wspólnych idei. 
Wysiłek, jakiego wymaga odepchnięcie od siebie ludzi.
Wysiłek, jakiego wymaga odepchnięcie ich jeszcze dalej.
Energia, zaangażowanie i wytrwałość, które znajdujemy w sobie, aby nie odstawać od społeczeństwa i trzymać się konwenansów.
Trud, jaki znosimy, aby wykazać się produktywnością.

Liczy się każda chwila, każdy wysiłek.
Skłaniamy się ku temu, od czego jesteśmy odpychani. 
Trwamy…
Znajdujemy spokój ducha w tym, co znane, wiemy, co przyjdzie później.
Wciąż nowe początki.
Dostrzegamy wyższe dobro, wspólny cel, być może razem gdzieś zajdziemy.

Artyści zrzeszeni w ramach projektu iCoDaCo 2018-2020 pracują nad nowym dziełem zatytułowanym IT WILL COME LATER. W tym przypadku kolektyw bada koncepcję transformacji z perspektywy politycznej, fizycznej, przestrzennej i psychologicznej. Jego trzon stanowi sześciu artystów z pięciu krajów, którzy tworzą swoje pierwsze, wspólne dzieło.

Każdy artysta wnosi ze sobą własną wyjątkową fascynację potęgą transformacji. Transformacje polityczne w regionach takich jak Europa Wschodnia czy Chiny powodują pomiędzy nimi pełne napięcia wymiany poglądów.

Jest to centralny punkt tych interaktywnych i inkluzywnych działań zmierzających do nawiązania relacji ze społecznościami i widownią.

Projekt promuje wartości takie jak różnorodność, tolerancja i wspólnota, jednocześnie tworząc nowe dzieło tańca współczesnego, na które wpływa eklektyczne dziedzictwo artystyczne i osobiste każdego członka kolektywu.

iCoDaCo analizuje także zbiorowe działania artystyczne jako mikrokosmos w wielkich wspólnotach, takich jak Unia Europejska, przez pryzmat tożsamości, narodowości, indywidualności, struktur władzy i produktywności.

iCoDaCo (International Contemporary Dance Collective; PL: Międzynarodowy Kolektyw Tańca Współczesnego) to cykliczny, dwuletni, prowadzony przez artystów projekt wymiany interkulturowej na płaszczyźnie tańca współczesnego. Pierwszy taki projekt współpracy został zainicjowany przez międzynarodowy zespół i organizację ilDance z siedzibą w Göteborgu (Szwecja) w 2012 roku.

Co dwa lata nowy międzynarodowy kolektyw choreografów i artystów tancerzy gromadzi się, tworząc fascynujące mikrospołeczeństwo (kreatywną społeczność), które funkcjonuje jako symboliczna reprezentacja makrokosmosu (świata, w którym żyjemy). Czerpiąc wiedzę i inspiracje ze społeczno-politycznej rzeczywistości każdego kraju reprezentowanego przez kolektyw, tworzą nową produkcję w ramach kilku rezydencji, których gospodarzami są reprezentowane kraje.

Idea zgromadzenia różnorodnej grupy artystów, którzy nie są do siebie podobni i ułatwienia im wspólnego procesu tworzenia nowego dzieła zrodziła się wśród ambicji dyrektorów ilDance, Lee Brummer i Israela Aloniego, którzy chcieli zademonstrować, że osoby całkiem odmienne mogą nie tylko koegzystować ze sobą w sposób neutralny, ale również konfrontować swoje różnice i wykorzystywać je na rzecz kreatywnego i produktywnego procesu tworzenia autentycznej sztuki, która ma znaczenie.

W czasach, w których różnice pomiędzy poszczególnymi osobami i społeczeństwami są przyczyną niesamowitego zniszczenia i krzywdy na świecie, projekt artystyczny proponujący i udowadniający realność zgoła odmiennej rzeczywistości wydaje się pilnie potrzebny.

www.icodaco.com