Rozpoczęcie zajęć w sezonie 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć w sezonie 2019/2020 wg następującego harmonogramu:
1. grupa naborowa – 11 września, g.. 15.30, sala 208
2. grupa dziecięca młodsza – 5 września, g. 15.30, sala 208
3. grupa dziecięca starsza – 5 września, g. 16.30, sala 208
4. grupa młodzieżowa – 2 września, g. 17.30, sala 206
5. grupa reprezentacyjna – 2 września, g. 19.30, sala 206