Stowarzyszenie Byłych Członków Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Huta”

Stowarzyszenie Byłych Członków Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Huta” powstało w 1990 roku w Krakowie z inicjatywy osób zrzeszonych w Klubie Pieśni i Tańca, utworzonego w 1988 roku. Potrzeba podniesienia rangi organizacji, która skupiała byłych członków Zespołu spowodowała, że w marcu 1990 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie otrzymując osobowość prawną. Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej swoich członków. Celem Stowarzyszenia jest skupianie byłych członków Zespołu oraz osób bezpośrednio związanych z jego działalnością od momentu powstania w 1953 roku, wspieranie działalności funkcjonującego Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Huta” oraz kultywowanie i propagowanie wartości kulturowych ze szczególnym uwzględnieniem folkloru. Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez utrzymywanie więzi z byłymi członkami Zespołu oraz osobami bezpośrednio związanymi z jego działalnością, organizowanie spotkań towarzyskich, inicjowanie i organizowanie przeglądu dorobku Zespołu, pomoc i opieka koleżeńska w przypadkach losowych, kultywowanie pamięci o zmarłych koleżankach i kolegach, pomoc doradczą i konsultacyjną w działalności funkcjonującego Zespołu oraz współpraca ze stowarzyszeniami, związkami twórczymi i instytucjami kulturalnymi w kraju i za granicą. Z inicjatywy Stowarzyszenia wydano Monografie ZPiT „Nowa Huta”. Corocznie w druga sobotę stycznia organizowane są koncerty i bale zespołowe cieszące się dużym powodzeniem. Dzięki Stowarzyszeniu możliwe było sfinansowanie wielu inicjatyw m.in. wyjazdy na międzynarodowe festiwale folklorystyczne, częściowe sfinansowanie edukacji członków Zespołu, udzielenie zapomóg dla członków Stowarzyszenia i Zespołu oraz zakupy niezbędne do działalności bieżącej Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Huta”. Działalność Stowarzyszenia to także ukłon w kierunku historii tego wielce zasłużonego dla kultury polskiej Zespołu, to podziękowanie za wszystkie lata spędzone w tej wspaniałej grupie społecznej.

Więcej informacji na stronie stowarzyszenia:
http://zespolnowahuta.pl/