Grupa reprezentacyjna

Grupa reprezentacyjna

Grupę reprezentacyjną stanowią uczniowie szkół średnich, młodzież studencka i pracująca. W swoim repertuarze posiada pieśni i tańce różnych regionów kraju a także pieśni i tańce narodowe. Oryginalne tańce i pieśni poddane artystycznemu opracowaniu swoją treścią i wykonaniem propagują w dobrym tego słowa znaczeniu polski folklor regionalny i narodowy. Zespół NOWA HUTA wielokrotnie brał udział w realizacjach telewizyjnych i teatralnych oraz w widowiskach plenerowych. Jest laureatem i uczestnikiem wielu znaczących festiwali i konkursów. Wielokrotnie reprezentował Polskę na międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. Młodość, naturalny wdzięk, dynamika tańców, piękne i często zmieniające się stroje to wrażenia wynoszone z koncertów Zespołu Pieśni i Tańca NOWA HUTA.

Instruktorzy:

kierownik zespołu: Adam Śliwa

instruktorzy tańca: Anna Barańska, Marcin Stręk

przygotowanie wokalne: Andrzej Cebulak

Zajęcia grupy reprezentacyjnej:

Poniedziałki – 19.30-22.00 sala 206

Czwartki – 19.30-22.00 sala 206