Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna:


Emilia
Budzowska
przewodnicząca

Iza Nowak
wiceprzewodnicząca

Gizela
Śliwka
członek