Grupa młodzieżowa

Grupa młodzieżowa

Grupę tworzy młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Program artystyczny prezentowany

przez grupę obrazuje i propaguje piękno polskiej kultury ludowej i narodowej. W swoim repertuarze posiada pieśni i tańce różnych regionów kraju. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy i rozwijają u młodzieży wrażliwość artystyczną, wiążąc proces rozwoju fizycznego z poznaniem kultury narodowej. Grupa regularnie uczestniczy w wielu znaczących festiwalach i konkursach.

Instruktorzy:

instruktor tańca: Anna Barańska, Marcin Stręk

przygotowanie wokalne: Andrzej Cebulak

Zajęcia grupy młodzieżowej:

Poniedziałki – 18.00 – 20.00 sala 206

Czwartki – 18.00 – 20.00 sala 208