Wyniki preselekcji 3… 2… 1…TANIEC! 2022

Do 11. edycji konkursu choreograficznego 3…2…1…TANIEC! zostało zgłoszonych 40 propozycji. Po zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszeniami, Organizatorzy zakwalifikowali do konkursu następujące prace:

1. W relacji z konfliktem chor.Monika Błaszczak

2. untold manifesto chor. Joanna Brodniak

3. Noc Walpurgi chor. Maria Pieńkus

4. Forezja chor.Julia Lewandowska, Łukasz Szleszyński

5. Przebudzenie? chor. Agata Dulęba

6. Posiadanie chor.Nina Jóźwiak

7. Porozmawiajmy o nas  chor.Kacper Klimczak, Sara Kozłowska, Dawid Marzec

8. Przepływ chor.Iga Szczepańska

9. Terytorium/Territory chor. Anna Piotrowska

10. Something is melting, something not (yet) chor. Emilia Biskupik

11. Niestrojenie / Untunedchor. Eliza Hołubowska

12. Vigilance chor. Benedykt Król

Do konkursu zakwalifikowały się również prace Have You ever…? chor. Zuzanna Strugacz i Uśpieni w zdarzeniach chor. Anna Sawicka – Hodun, jednak z przyczyn osobistych nie mogą wziąć udziału w konkursie.

Komisja zdecydowała się wyróżnić powyższe propozycje, biorąc pod uwagę następujące wytyczne:

  • kompozycję całości;
  • pomysł;
  • spójność wybranych i zestawionych ze sobą elementów takich jak: podkład muzyczny, kostium, środki wyrazu;
  • poziom techniczny występujących w prezentacjach tancerzy oraz ich wyrazistość;
  • oryginalność języka ruchowego;
  • oraz inne walory choreograficzne.

Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i gratulujemy artystom i artystkom, z którymi spotkamy się 5 sierpnia na żywo podczas II edycji KRAKOWSKIEGO FESTIWALU TAŃCA.