11. edycja konkursu choreograficznego!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 11. edycji konkursu choreograficznego 3…2…1…TANIEC!, która odbędzie się podczas drugiej edycji Krakowskiego Festiwalu Tańca, 1-7 sierpnia 2022 r.

Formy konkursowe: solo, duo, trio
Maksymalny czas trwania: 10 minut
Opłata akredytacyjna: 30 zł
Pula nagród: 2900 euro (3 x I nagroda 500 euro, 3 x II nagroda 300 euro oraz nagroda publiczności 500 euro)
Deadline zgłoszeń: 31 maja 2022 r.
Wyniki preselekcji: do 24 czerwca 2022 r.
Kontakt: aleksandra.honza@nck.krakow.pl

Instrukcja zgłoszenia oraz informacje techniczne i organizacyjne:

Konkurs choreograficzny 3…2…1…TANIEC! to wyjątkowe wydarzenie o charakterze międzynarodowym, podczas którego prezentowane są krótkie formy solowe, duety i tria oparte na szeroko rozumianej technice tańca współczesnego. Wyróżnikiem konkursu jest system przyznawania nagród – każdy juror bez konsultacji z pozostałymi członkami jury przyznaje dwie indywidualne nagrody dla dwóch prezentacji. Impreza jest otwarta dla publiczności, która również przyznaje swoją nagrodę (kolektywnie, w drodze głosowania).

Mimo iż 3…2…1…TANIEC! ma charakter konkursowy, podstawowym założeniem wydarzenia jest dialog. Przede wszystkim w postaci rozmowy pokonkursowej, kiedy jurorzy omawiają z uczestnikami i publicznością zaprezentowane prace oraz dyskutują o choreografii w ogóle. Konkurs w KCC jest bliżej formy przeglądu niż konfrontacji. Umożliwiamy kontakt artystów z profesjonalnym jury oraz rozpoczynamy otwartą rozmowę, dzięki czemu inspirujemy się wzajemnie sposobami patrzenia na taniec i konstruowania go.

Zapraszamy wszystkich chętnych choreografów z Polski i zagranicy, którzy poszukują własnego języka scenicznej wypowiedzi, niezależnie od ich wieku i doświadczenia. 3…2…1…TANIEC! adresowany jest do choreografów i wykonawców pełnoletnich. Preselekcja zostanie dokonana na podstawie nagrania technicznego spektaklu obejmującego jedno ujęcie, bez montażu, w jak najlepszej jakości. Szykujcie się!