10. edycja konkursu choreograficznego!

10. edycja konkursu choreograficznego!

Pozytywne myślenie o 2021 roku zaprowadziło nas do ogłoszenia daty Krakowskiego Festiwalu Tańca. A ponieważ festiwal scali dotychczasowe działania KCC, możemy ogłosić termin konkursu choreograficznego, który w tym roku będzie obchodził swoje 10-cio lecie! Zapraszamy na edycję 2021 w dniach 14-15 sierpnia.

Z okazji jubileuszu ujednolicamy limit czasowy dla wszystkich form (solo, duo i trio) do 10 minut. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze „więcej znaczy lepiej” i że przyjmujemy również krótsze prace.

fot. Tomasz Ćwiertnia

Konkurs choreograficzny 3…2…1…TANIEC! to wyjątkowe wydarzenie o charakterze międzynarodowym, podczas którego prezentowane są krótkie formy solowe, duety i tria oparte na szeroko rozumianej technice tańca współczesnego. Wyróżnikiem konkursu jest system przyznawania nagród – każdy juror bez konsultacji z pozostałymi członkami jury przyznaje dwie indywidualne nagrody dla dwóch prezentacji. Impreza jest otwarta dla publiczności, która również przyznaje swoją nagrodę (kolektywnie, w drodze głosowania).

Mimo iż 3…2…1…TANIEC! ma charakter konkursowy, podstawowym założeniem wydarzenia jest dialog. Przede wszystkim w postaci rozmowy pokonkursowej, kiedy jurorzy omawiają z uczestnikami i publicznością zaprezentowane prace oraz dyskutują o choreografii w ogóle. Konkurs w KCC jest bliżej formy przeglądu niż konfrontacji. Umożliwiamy kontakt artystów z profesjonalnym jury oraz rozpoczynamy otwartą rozmowę, dzięki czemu inspirujemy się wzajemnie sposobami patrzenia na taniec i konstruowania go.

Zapraszamy wszystkich chętnych choreografów z Polski i zagranicy, którzy poszukują własnego języka scenicznej wypowiedzi, niezależnie od ich wieku i doświadczenia. 3…2…1…TANIEC! adresowany jest do choreografów i wykonawców pełnoletnich. Preselekcja zostanie dokonana na podstawie nagrania technicznego spektaklu obejmującego jedno ujęcie, bez montażu, w jak najlepszej jakości. Szykujcie się! Więcej informacji o warunkach i zgłoszeniach wkrótce.

Wspomnienia z edycji 2019: