Lekcja otwarta z Anną Karabelą

Lekcja otwarta z Anną Karabelą

Serdecznie zapraszamy na lekcję otwartą improwizacji wg Williama Forsythe’a oraz tańca współczesnego, którą poprowadzi Anna Karabela!

18 maja 2015
godz. 19.00 – 21.00
sala C4 Nowohuckiego Centrum Kultury

koszt: 20 zł (wejściówkę do STUDIA KCC należy kupić w kasie NCK)
Wszystkich członków Pracowni METAfizyzna zapraszamy do wzięcia udziału w lekcji w ramach regularnego karnetu!
poziom lekcji: open

Uwaga – ograniczona ilość miejsc! Obowiązują zgłoszenia na adres mailowy: kcc@nck.krakow.pl

Anna Karabela:
Absolwentka Ogólnokształ‚cą…cej Szkoł‚y Baletowej w Warszawie. Laureatka I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Tańca w Gdańsku w 2005 roku. Studiował‚a również w Rotterdam Dance Akademie i Private Bruckner Universitat w Linz. W 2009 roku ukończył‚a mię™dzynarodowy program Dance Apprentice Network Across Europe pod dyrekcją… W. Forsythe’a, W. McGregor’a, F. Flamand’a i A. Preljocaja. Wystę™pował‚a m.in. w takich przedstawieniach jak: „Human Writes”, „Equivalence” oraz „Hypothetical Streams” – The Forsythe Company, „A Nos Heros” – Ballet Preljocaj, „Les Metamorphoses du Louvre” – National Ballet de Marseille. Obecnie jako tancerka bierze udział‚ w różnych projektach i współ‚pracuje z wieloma zespoł‚ami w Europie, w tym m.in. z: The Guest Company – „Paun” (Lyon), III Dance Theater – „Lace” (Bern), Cabaret Contemporaine Paris – „No West” (Paryż). Na stał‚e współ‚pracuje z Warszawskim Teatrem Tańca.

https://www.youtube.com/watch?v=4MsNTmP6QRg