3…2…1…TANIEC! warsztaty z Israelem Alonim!

3…2…1…TANIEC! warsztaty z Israelem Alonim!

Zachęcamy zarówno osoby początkujące, jak i doświadczonych tancerzy do wzięcia udziału w warsztatach tańca współczesnego prowadzonych przez Israela Aloniego. Każdy z 3 dni warsztatowych rozpocznie się zajęciami OPEN dla zróżnicowanej poziomowo grupy (zapraszamy początkujących i bardziej zaawansowanych). Pierwsza godzina warsztatu to dobra rozgrzewka i intensywna praca ruchowa, stanowiące podstawę treningu tanecznego. Następnie tancerze średnio i zaawansowani będą kontynuowali pracę z Israelem w ramach 1,5 godzinnego warsztatu tańca współczesnego.

Zajęcia odbędą się jako wydarzenie towarzyszące konkursowi choreograficznemu 3…2…1…TANIEC!
https://nck.krakow.pl/kcc/blog/9-edycja-konkursu-choreograficznego-3-2-1-taniec/

22-24 marca 2019, sala C 04

KOSZT
dla początkujących:
1 zajęcia OPEN (1 godz.) – 35 zł
3 zajęcia OPEN (3 godz.) – 80 zł

dla średnio i zaawansowanych:
1 zajęcia, czyli OPEN + warsztat (2,5 godz.) – 60 zł
3 zajęcia, czyli OPEN + warsztaty (7,5 godz.) – 150 zł

Karta zgłoszenia

REGULAMIN_321_Warsztaty

Israel Aloni

Aloni jest twórcą, performerem, mentorem i menadżerem, którego interesuje społeczno-polityczny kontekst sztuki i jej powstawania. Jest m.in. dyrektorem artystycznym ilDance, niezależnej międzynarodowej grupy działającej w Göteborgu w Szwecji, którą założył wspólnie z Lee Brummer w 2012 roku. Był on również dyrektorem innych instytucji artystycznych i kulturalnych, m.in. Tr.IPP w szkole Transit Dance w Melbourne.

Aloni wśród swoich doświadczeń jako profesjonalnego tancerza wymienia m.in. procesy twórcze i udział w pracach choreografów takich jak choćby Sasha Waltz, Club Guy & Roni, Sharon Eyal, Wim Vandekeybus, Mats Ek czy Marco Goecke.

Poza praktyką artystyczną i podejmowaniem wielu inicjatyw jako menadżer, Aloni stale rozwija metodę ruchu inspirowaną jego fascynacją nieskończoną kreatywnością umysłu oraz dążeniem do fizycznego odzwierciedlenia i wyrażenia złożoności ludzkiej wyobraźni i fantazji. Aloni podchodzi do ciała z ogromnym uwielbieniem i dużymi wymaganiami, pozostając jednocześnie z dala od ograniczeń i napięcia, czemu towarzyszą dogłębne badania. Jego metoda nosi nazwę The I.Aloni Experience i uosabia rozległe doświadczenie artysty w zakresie tańca współczesnego oraz jego fascynację innymi dziedzinami wiedzy, takimi jak biologia, fizyka, antropologia, socjologia czy psychologia.

Metoda pracy

Warsztaty będą wprowadzeniem do praktyki ruchowej Aloniego, która wykorzystuje ogromny potencjał umysłu w zakresie tworzenia i odkrywania w stanie snu bądź na granicy pomiędzy rzeczywistością, a światem fantazji. Praktyka ta wykorzystuje podążanie za kreatywnością umysłu, aby poczuć się wyzwolonym w swoim w ciele, jednocześnie szanując i honorując swoje fizyczne ja. Sensoryczne i dotykowe atrybuty podejścia ruchowego Aloniego przekładają się na poczucie zadowolenia i satysfakcji u osoby tańczącej.

Warsztaty dadzą uczestnikom możliwość odkrycia alternatywnych sposobów podejścia do ciała i zminimalizowania poziomu wysiłku i napięcia poprzez podążanie za wielowymiarowością kreatywnego umysłu.

Aloni rozwija własne podejście do ruchu poprzez ciągłe badania prowadzone pod hasłem The I.Aloni Experience.

Link: http://www.ildance.se/