Zespół Góralski „HAMERNIK”

Zespół Góralski „HAMERNIK”

O zespole

Zespół Góralski „HAMERNIK” jest zespołem amatorskim. Powstał 19.01.1979 r. Działa przy Nowohuckim Centrum Kultury. Członkami zespołu są osoby w wieku ponad 15 lat, pochodzące przeważnie z Podhala, a zamieszkałe w Krakowie oraz Krakowianie rozmiłowani w folklorze podhalańskim.

„HAMERNIK” liczy obecnie ponad trzydziestu członków. Zespół prezentuje autentyczny folklor Skalnego Podhala i przedstawia następujące programy: „Radośniki” (chrzciny), „Prucki” (darcie pierza), „Na hamernicką nutę”, „Gwiazda”, Kolędnicy”, „Szopka hamernicka”, „Wesele góralskie”, „Na hali”, „Przy watrze”, „Zielone Świątki”, „Na scyłśćiy, na zdrowiy”, „W te Godne Święta”, „Młócka” oraz programy śpiewno-taneczne zależnie od okazji.

Zespół brał udział w rozlicznych imprezach kulturalnych między innymi na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem i zdobył: „Złotą Ciupagę” – 1999 i „Srebrną Ciupagę” (trzykrotnie) w latach 1985, 1989, 1993. Jest wielokrotnym laureatem: przeglądów zespołów w Krakowie, „Festiwalu Folkloru Górali Polskich” w Żywcu, Bukowinie, Poroninie oraz międzynarodowych festiwali w Turcji, Anglii, Francji, Niemczech, Jugosławii, Bułgarii, Słowacji, Czechach, Serbii, Ukrainie i na Węgrzech .

Za wybitną działalność artystyczno – społeczną Zespół „HAMERNIK” został wyróżniony:

– Złotą Odznaką za pracę społeczną dla miasta Krakowa

– Złotą Odznaką za zasługi dla Zakopanego

– Złotą Odznaką za zasługi dla Kombinatu Metalurgicznego

– Medalem Przyjaźni Polsko-Francuskiej

– Medalem Hititów (Turcja)

– Medalem Pomocnej Dłoni

– Medalem Krakowskiego Domu Kultury

– Medalem Festiwali Bristol i Shrewsbery (Anglia)

– Medalem 700-lecia Miasta Żywca

– Medalem XXX-lecia FFGP w Żywcu

– Medalem Miasta Larisa – Grecja

– Medalem im. Oskara Kolberga

– Medalem 50-lecia ZPiT „Lublin”

– Medalem Festiwalu –Vychodna – Słowacja

– Medalem 650-lecia Miasta Nowego Targu

-Medalem 85-lecia Związku Podhalan

-Medalem „Moja Nowa Huta”

-Medalem Gimnazjum im Jana Pawła II w Zębie

-Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

-Odznaką „Honoris Gratia”

– wieloma dyplomami uznania i nagrodami

Odbył czterdzieści artystycznych wojaży zagranicznych, koncertował w ponad stu miejscowościach Polski – w niektórych wielokrotnie. Dał prawie 1200 koncertów.

W ciągu swojej działalności artystycznej Zespół „Hamernik” zdobył szerokie uznanie jurorów, zyskał szeroki krąg odbiorców, miłośników i sympatyków podhalańskiej gwary, muzyki, śpiewu, tańca, zwyczajów i obrzędów. Zespół był nagrywany w Polskim Radio i Telewizji oraz w rozgłośniach zagranicznych, w krajach, w których przebywał. „HAMERNIK” posiada też własne nagrania video i magnetofonowe. Wydał cztery taśmy: „Wesele góralskie”, „Na holi”, „Godne święta na Podhalu”, „Na hamernicką nutę” i jedną płytę CD.

Całościowo zespół prowadzą Anna i Kazimierz Lassakowie – założyciele Zespołu – Zasłużeni Działacze Kultury i dla Kultury Polskiej.