Dziecięcy Zespół Góralski „Mali Hamernicy”

Dziecięcy Zespół Góralski „MALI HAMERNICY” powstał 1.09.1984 roku. Jest Zespołem amatorskim. Działa przy Nowohuckim Centrum Kultury. Członkami Zespołu są dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat, w różny sposób spowinowaceni z rodami góralskimi. Zespół liczy obecnie prawie czterdzieści osób. Do tej pory dał ponad 650 koncertów, prezentując w formie autentycznej folklor Skalnego Podhala. Przedstawia następujące programy artystyczne:

„Nad potokiem”, „Mali kolędnicy”, „Pasenie gęsi”, „Zabawiacka”, „Majowe kwiotecki”, „Polak Papieżem”, „Mała szopka”, Na naskom nucicke”, „Jasełka po góralsku”.

Zespół jest wielokrotnym laureatem Przeglądów Krakowskich, festiwali: w Żywcu, Bukowinie, Poroninie, Czarnym Dunajcu, Rabce, Nowym Sączu, Przemyślu i innych festiwali dziecięcych w Polsce i za granicą. Odbył dwadzieścia osiem wojaży, m. in. do Bułgarii, na Słowację, do Niemiec, do Rosji, na Węgry, do Estonii, Serbii, Grecji i do Watykanu. Jest posiadaczem „Medalu Pomocnej Dłoni”, Medalu Festiwalu „Papieża nam Polska dała”, Medalu 10-lecia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Odznaki „Honoris Gratia”, Medalu „Moja Nowa Huta”, Gimnazjum im Jana Pawła II w Zębie.

„MALI HAMERNICY” koncertują społecznie w domach opieki społecznej, domach dziecka, dla swoich rówieśników, działając w akcji „Trza mieć serce”, rozpoczęły akcję „Dla dzieci z wrodzonymi wadami serca”, propagują własny apel „Folklor-Przyroda-Ekologia” powierzając dzieciom opiekę nad ogródkami i zieleńcami. Realizują „Lekcje z Folklorem. Ponadto biorą udział w takich imprezach jak: „Dzień Matki”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Dziecka”, „Dzieci Dzieciom”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” itp. Zespół posiada nagrania w Radio i Telewizji Polskiej, w krajach w których przebywał Kierownictwo Zespołu i choreografia: Anna i Kazimierz Lasakowie Zasłużeni Działacze Kultury i dla Kultury Polskiej.