Kazimierz Lassak

Kazimierz Lassak

Urodził się 18 grudnia 1945 roku w Zębie koło Zakopanego. Tam spędził dzieciństwo i lata szkoły podstawowej i średniej. W tym czasie interesował się sportem a szczególnie skokami narciarskimi. Był zawodnikiem AZS Zakopane.

Miłość do rodzinnego folkloru wpajało mu starsze rodzeństwo w szczególności brat Staszek, który tańczył już w Szkolnym Zespole w Zębie, a później studiując w Krakowie na AGH tańczył i śpiewał w Zespole „HYRNI”. Kazimierz również poszedł w jego ślady tańcząc i śpiewając w szkolnej grupie góralskiej, a od roku 1964 w Zespole Góralskim „BUDORZE”. W 1965 roku wstąpił do zawiązującego się Zespołu im. „BARTUSIA OBROCHTY”. Po ukończeniu Technikum Budowlanego w Zakopanem w 1966 roku podjął pracę w Krakowie i tu zaczął tańczyć w Studenckim Zespole „REGLE”. Z końcem 1967 roku Zespoły „REGLE” i „HYRNI” utraciły wiele swoich członków, czynił wtedy starania o połączenie tych dwóch zespołów w jeden. Jego marzenia spełniły się. Nowopowstały zespół przyjął nazwę Międzyuczelniany Zespół Góralski „SKALNI”, przejmując historię, tradycję i majątek połączonych zespołów. Przez jakiś czas był społecznym kierownikiem organizacyjnym tego Zespołu a później działaczem Rady Zespołu, prowadząc i odpowiadając za taniec chłopców. Tak było do końca 1978 roku. Ponieważ Zespół „SKALNI” skupiał w swoich szeregach tylko młodzież studiującą, powstała nowa myśl utworzenia takiego zespołu, w którym doszłoby do spotkania wszystkich górali przebywających w Krakowie. Plany urzeczywistniły się i powstał Zespół Góralski który przyjął nazwę „HAMERNIK”. Patronat nad Zespołem przyjął Zakładowy Dom Kultury Kombinatu Metalurgicznego Huty im. Lenina. Próbą w dniu 19 stycznia zaczęła się historia „HAMERNIKA”. We wrześniu 1984 roku Kazimierz Lassak wraz z żoną Anną założył Dziecięcy Zespół Góralski „MALI HAMERNICY”.

W latach 1974-1976 zakłada i prowadzi Szkolny Zespół Góralski „SKOŁKA” w Starem Bystrem, w 1982 roku reaktywuje i do 1984 roku prowadzi Zespół „NA DAWNĄ NUTĘ” w Kocmyrzowie-Luborzycy. W latach 1984-1986 zakłada i prowadzi Zespół Regionalny „MOGILANY” w Mogilanach. Praca w zespołach to jego najbardziej satysfakcjonujące zajęcie. Równocześnie pracuje zawodowo w krakowskich Przedsiębiorstwach Budowlanych, a w międzyczasie studiuje. W 1973 roku uzyskał dyplom inżyniera, a w 1977 roku dyplom magistra Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej w Krakowie.

Podwyższa swoje kwalifikacje choreograficzne uczestnicząc z zespołami i indywidualnie w konkursach i przeglądach regionalnych oraz na kursach i szkoleniach. Posiada od 1980 roku uprawnienia instruktora kat. „S”. Od roku 1967 jest członkiem Związku Podhalan w Krakowie, pełni różne funkcje w Zarządzie, prezesując przez pięć lat temu Oddziałowi. Od 1982 roku działa w Ogólnopolskiej Radzie Ludowych Zespołów Artystycznych ZMW. Od 1986 roku jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Od 1992 roku członek Sekcji Polskiej CIOFF. Z tego okresu działalności społecznej posiada wiele dyplomów, wyróżnień, nagród i odznaczeń.

Odznaczenia

– Brązowa Odznaka ZSP – 1972

– Srebrna Odznaka ZSP – 1977

– Zasłużony Działacz Kultury -1981

— Pasowany „Zbójnik Podhalański” -1983                                                             

– Srebrna Odznaka za Zasługi dla Miasta Zakopanego– 1984

– Zasłużony dla Związku Podhalan – 1984

– Złota Odznaka za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa– 1986

– Srebrny Krzyż Zasługi– 1988

– Srebrna Honorowa Odznaka ZMW– 1999

– Odznaka za Zasługi dla STL– 1999

– Medal 30-lecia FFGP – Żywiec – 1999

– Medal 50-lecia ZPiT „Lublin” – 1999

– Medal 50-lecia S.Z.G. „Skalni”– 2002

– Złoty Krzyż Zasługi– 2003

– Medal 40-lecia Targów STL– 2007

– Medal zasłużony dla „Cepelii”– 2009

– Odznaka „Honoris Gratia”– 2009

– Zasłużony dla Kultury Polskiej– 2009

— Nowohucianin  2009 roku-  2010

— „Honorowy Członek Związku Podhalan”- 2014

— Pasowany „Zbójnik Babiogórski”- 2014

— Medalem „Moja Nowa Huta” – 2014

–Medalem Gimnazjum im Jana Pawła II w Zębie – 2015

Nagrody indywidualne:

– Rektora Akademii Rolniczej– 1972

– Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki – 1977

– Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Krakowa – 1977

– Dyplom Honorowy M.K. i S. – 1989

– Ministra Kultury i Sztuki – 1994

– Ministra Kultury i Sztuki – 1999

– Wojewody Krakowskiego – 1999

– Zarządu Krajowego ZMW – 1999

— Festiwalu Folkloru Górali Polskich –  2008

Współpracuje z Zespołami na Podhalu jako konferansjer prowadzi m. in. Międzynarodowe Festiwale Folklorystyczne w Nowej Rudzie, Strzegomiu, Sierpcu, Oleśnicy oraz wiele imprez folklorystycznych w kraju.

Dodaj komentarz