Anna Lassak

Anna Lassak

Anna Lassak swoją działalność społeczno-artystyczną rozpoczęła w 1964 r., kiedy to wstąpiła do Międzyuczelnianego Zespołu Góralskiego „Hyrni” w Krakowie. Wiele wysiłku włożyła w połączenie dwóch Studenckich Zespołów Góralskich „Hyrni” i „Regle” w jeden potężny Zespół „Skalni”, gdzie do końca 1978 r. była aktywnym członkiem zespołu i uczyła społecznie tańczyć i śpiewać nowo wstępujących. Na początku 1979 r., wspólnie z mężem założyła Zespół Góralski „Hamernik”, a w 1984 r. Dziecięcy Zespół Góralski „Mali Hamernicy”. W latach 1974 r. do 1976 r. zakłada i prowadzi Szkolny Zespół Regionalny „Skołka” w Starem Bystrem, w 1982 r. do 1984 r. reaktywuje i prowadzi Zespół „Na Dawną Nutę”, w Kocmyrzowie-Luborzycy, w latach 1984-1986 zakłada i prowadzi Zespół Regionalny „Mogilanie” w Mogilanach. Zrealizowała krótkie programy artystyczne dla zespołów: „Ziemia Cieszyńska” z Cieszyna, „Grześ” z Puław, „Pruszkowiacy” z Pruszkowa, „Ziemia Lubelska” z Lublina, „Krakowiacy Ziemi Brzeskiej” z Brzeska, „Młody Toruń” z Torunia, „Nowa Ruda” z Nowej Rudy, „Hardzi” z Łętowni, „Krakowiacy” z Krakowa, „Lechowia” Canada. W zespołach tych uczy gwary, śpiewu, tańca, przybliża folklor, dzieciom, młodzieży i dorosłym udzielając fachowej pomocy.

– od 1993 r. posiada instruktora kat. „S”

– od 1967 r. jest członkiem Związku Podhalan

– od 1982 r. związała się z ruchem kulturalnym ZMW

– od 1986 r. jest członkiem STL,

obecnie członkiem Zarządu Oddziału Krakowskiego

– od 1992 r. członek sekcji Polskiej CIOFF.

Sukcesy artystyczne Zespołów wiążą się ze szczególnym zaangażowaniem i jej ofiarną pracą. Co roku zdobywa najwyższe wyróżnienia za taniec i śpiew oraz w kategorii „Mistrz – Uczeń”. Posiada wiele odznaczeń, nagród, wyróżnień i dyplomów m. in.:

– Brązowa Odznaka ZSP – 1972

– Srebrna Odznaka ZSP – 1977

– Zasłużony Działacz Kultury – 1981

– Srebrna Odznaka za Zasługi dla Miasta Zakopanego – 1984

– Złota Odznaka za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej – 1986

– Za Zasługi dla Związku Podhalan – 1987

– Srebrny Krzyż Zasługi – 1998

– Srebrna Honorowa Odznaka ZMW – 1999

– Odznaka za Zasługi dla STL – 1999

– Medal 30-lecia FFGP – Żywiec – 1999

– Medal 50-lecia ZPiT „Lublin” – 1999

– Złoty Krzyż Zasługi – 2003

– Medal 40-lecia Targów STL – 2007

– Medal zasłużony dla „Cepelii” – 2009

– Odznaka „Honoris Gratia” – 2009

– Zasłużony dla Kultury Polskiej – 2009

– Nowohucianka 2009 roku – 2010

– „Wiyrchowo Orlica” – 2013

–„Honorowy Członek Związku Podhalan” — 2014

— Medalem „Moja Nowa Huta” — 2014

— Medalem Gimnazjum im Jana Pawła II w Zębie — 2015

Nagrody indywidualne:

– Rektora Akademii Rolniczej – 1972

– Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Techniki – 1977

– Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Krakowa – 1977

– Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu – 1986

– Ogólnopolskiej Rady Ludowych Zespołów Artystycznych – 1987

– Dyplom Honorowy M. K. i S. – 1989

– Nagroda instruktorska na F.F.G.P. w Żywcu – 1996

– Nagroda M. K. i S. – 1999

– Zarządu Krajowego ZMW – 1999

– Dyrektora NCK – wielokrotnie

– Festiwalu Folkloru Górali Polskich – 2008

– Festiwalu „Zagłębie i Sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej – 2009

Współpracuje i udziela fachowej pomocy Zespołom Góralskim na Podhalu.

Jako konferansjer prowadzi m. in. Międzynarodowe Festiwale Folklorystyczne w Nowej Rudzie, Strzegomiu, Sierpcu, Oleśnicy oraz wiele imprez folklorystycznych w kraju.

Dodaj komentarz