wydarzenia

Jesteśmy organizatorem cyklicznych wydarzeń tanecznych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Ich adresatami są amatorzy i miłośnicy tańca, którzy chętnie oglądają taniec, są ciekawi ruchu lub uczestniczą w lekcjach tańca oraz profesjonaliści, dla których nasze Centrum jest przestrzenią twórczą, miejscem prezentacji spektaklu oraz doskonałą przestrzenią do zdobywania kolejnych umiejętności.

Nasze marki to Festiwal Tańca Współczesnego SPACER, BalletOFFFestival, konkurs choreograficzny 3…2…1…TANIEC! oraz FIZYCZNYzGAGAcamp.

Każda z imprez ma swój wyjątkowy i niepowtarzalny charakter, co zawdzięcza wspaniałym osobowościom, odwiedzającym co roku naszą przestrzeń. Wśród nich warto wymienić licznych artystów i pedagogów z Polski i zagranicy, uznanych twórców z dużym dorobkiem artystycznym, a także przedstawicieli młodego pokolenia, rozpoczynających swoją działalność twórczą.

Nasze wydarzenia budujemy w duchu trzech filarów działalności Krakowskiego Centrum Choreograficznego. Dbamy o aspekt edukacyjny, proponując warsztaty z pedagogami światowej sławy, o aspekt impresaryjny – pokazując najlepsze i najbardziej różnorodne spektakle taneczne, organizując rezydencje dla twórców, a w ramach obszaru artystycznego – produkujemy i pokazujemy własne spektakle jako Grupa Wokół Centrum.

Inicjatorem i współorganizatorem wydarzeń do roku 2015 był Eryk Makohon oraz Stowarzyszenie Krakowski Teatr Tańca.

Odwiedzili nas m.in.: Polski Teatr Tańca, Lubelski Teatr Tańca, Kielecki Teatr Tańca, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu, Sopocki Teatr Tańca, Pracownia Fizyczna, Dzikistyl Company, Teatr Amareya, egli_items, Teatr Tańca DF, C&C Company, Anna Piotrowska, Iwona Olszowska, Karol Tymiński, Sławek Bendrat, Anna Godowska, Sławomir Krawczyński, Aleksandra Bożek-Muszyńska, Maciej Kuźmiński, Barbara Bujakowska, Tomasz Wygoda, Mikołaj Mikołajczyk, Wojciech Mochniej, Witold Jurewicz, Jacek Owczarek, Natalia Iwaniec, Leszek Bzdyl, Thomas Steyaert, Manuel Ronda, Idan Porges, Cia Du’K’to, Carlo Massari, Jos Baker, Iyar Elezra, Idan Porges, Laura Aris, Bruno Caverna, Johan Greben, Uri Ivgi, Chloé Beillevaire, Milan Herich, Samir Calixto.

W warsztatach tanecznych organizowanych przez Krakowskie Centrum Choreograficzne uczestniczyło ok. 2,5 tys. osób.