„Mechanics of distance”

„Mechanics of distance” Máté Mészáros

10 sierpnia 2021 (wtorek), godz. 19:00, klatka schodowa NCK, bilety 20/30 zł

choreografia i koncept: Máté Mészáros
twórcy-performerzy: Jenna Jalonen, Máté Mészáros, Zsófia Tamara Vadas
muzyka: Áron Porteleki
konsultacje: Tamás Bakó
producent: SÍN Arts Centre
premiera: 26 maja 2019, National Dance Theatre, Budapeszt
Produkcja została zrealizowana przy wsparciu Programu im. Imre Zoltána węgierskiego Narodowego Funduszu Kulturalnego

Tancerze pochodzący z trzech bardzo różnych środowisk (balet klasyczny, taniec ludowy i taniec współczesny) oraz muzyk wzajemnie ingerują w swoją osobistą przestrzeń tak bardzo, że odbiorca/widz może odejść od swojej zwyczajowej chęci/potrzeby interpretacji. Ciała umieszczają taniec w spektrum sztuk pięknych dzięki swojej plastyczności, materialności.

Spektakl Mechanics of Distance („Mechanizm dystansu”) koncentruje się na umieszczeniu statycznych i ruchomych ciał w przestrzeni, wciskając w nią pasujące i niepasujące do siebie systemy i analizując dystans pomiędzy ciałami. Narzędziem choreografa, mającym zilustrować ten problem, jest odnalezienie odpowiedniego gestu, przełożenie abstrakcji na materialne ciało.

Spektakl prezentuje wariacje na temat styczności, kontaktów między ciałami w przestrzeni, zachęcając do swobodnej interpretacji. Epizodyczne zdarzenia zaczerpnięte z kontekstów społecznych i prywatnych reprezentują emocjonalne, moralne lub intelektualne sytuacje. (…) W choreografii Mészárosa bezpośrednia, namacalna więź i bliskość stykają się z bardziej podniosłym, uroczystym wymiarem, a dodatkowe uzupełnienie stanowi wymiar polityczny, którego celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak bardzo można rozszerzyć granice tańca, jaki potencjał leży u podstaw szczególnej, słabo wykorzystywanej (infra)struktury i jakie są nieskończone wymiary eksperymentów, otwartej przestrzeni, która tylko czeka, aż ktoś zacznie ją odkrywać.
Dorottya Albert, szinhaz.net

Máté Mészáros jest absolwentem Hungarian Dance Academy, którą ukończył w 1999. Przez trzy lata był tancerzem Szeged Contemporary Ballet, a następnie pracował w wielu europejskich zespołach (CarteBlanche – Norwegia, Lanonima Imperial – Hiszpania, Ultima Vez – Belgia). Pracował m.in. z Ohadem Naharinem, Sharon Eyal, Amandą Miller, Myriam Naisy oraz Wimem Vandekeybusem. Máté  tworzy choreografie dla wielu węgierskich zespołów i prowadzi warsztaty tańca na całym świecie.