Homo religiosus / Karol Miękina

Homo religiosus / Karol Miękina

choreografia: Karol Miękina
muzyka: Paul Tinsley
kostiumy: Zofia Jakubiec
tancerze: Paulina Jaksim, Katarzyna Sikora, Sandra Szatan, Dominik Olechowski, Grzegorz Polański, Paweł Zaufal
projekt plakatu: Jola Drozd
premiera: 14 listopada 2014 BalletOFFFestival prologue

Spektakl powstał w ramach programu rezydencyjnego w Krakowskim Centrum Choreograficznym.

Człowiek zaczął oddawać cześć bogom w tym samym czasie, gdy zaczął tworzyć sztukę. Podobnie jak sztuka, religia zawsze była próbą odnalezienia sensu i wartości życia. Poszukiwania te płynęły i nadal płyną z naszej świadomości, poczucia tego kim jesteśmy i jakie jest nasze miejsce w świecie. Jest to jeden z czynników świadczących o zdobyciu przez nasz rodzaj cech wyraźnie ludzkich. Postawa duchowa, ukierunkowana na doświadczenie sacrum towarzyszyła ludziom we wszystkich epokach. Religijność zatem jako istotny wymiar ludzkiego bytu, również stanowi o naszym człowieczeństwie. Można by dojść do wniosku, że homo sapiens, to zarazem homo religiosus. Kategoria ta wyraża naturalną tęsknotę człowieka za Bogiem.

Punktem wyjściowym dla spektaklu jest pragnienie człowieka zjednoczenia się z czymś większym niż my sami. Czymś poza i ponad nami, a być może także ukrytym gdzieś głęboko w nas. Inspiracją staje się potrzeba rodzaju ludzkiego, jaką jest wiara, kreacja świata transcendentalnego oraz poszukiwanie Boga. Niewątpliwie potrzeby te wynikają z naszych lęków towarzyszących życiu i śmierci, chęci wyjaśnienia tajemnicy i tragedii życia. Religijność zakodowana we wnętrzu człowieka, głęboko wyraża jego złożoną i skomplikowaną naturę, przekazuje nam coś ważnego o ludzkim umyśle i istocie naszych aspiracji.

Realizacja projektu odbyła się w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”.