SPOTKANIE AUTORSKIE Z HANNĄ RASZEWSKĄ-KURSĄ I KATARZYNĄ SŁOBODĄ

wstęp wolny


  • 05.08 poniedziałek
  • 19:00 foyer NCK

gościnie: Hanna Raszewska-Kursa, Katarzyna Słoboda

prowadzenie: Karolina Graca

 

O wydarzeniu

Podczas tegoroczej edycji Festiwalu będziemy mogli doświadczać WIDOKU Z BLISKA nie tylko na to, co na scenie, ale również na teoretyczną stronę tańca. Zapraszamy na rozmowę z Hanną Raszewską-Kursą i Katarzyną Słobodą. 

Tematem spotkania z badaczkami tańca będą ich książki, wydane pod koniec zeszłego roku przez IS PAN: „Empatia, choreografia i śmiech jako nadzieja dla ludzkości. Komizm w sztuce tańca i choreografii w Polsce w XXI wieku” – H. Raszewska-Kursa i „Ucieleśniona uważność w praktykach tańca współczesnego” – K. Słoboda. 

Spróbujemy przedrzeć się przez meandry myśli i dostrzec osobiste spojrzenie na to, co w sztuce śmieszy oraz zastanowimy się gdzie upatrywać się i jak rozumieć uważność. Chcemy, by to spotkanie było również celebracją odmiennych spojrzeń na taniec współczesny i choreografię, które, mamy nadzieję, okażą się inspirujące dla nas wszystkich. 

Hanna Raszewska-Kursa – absolwentka Polonistyki UW, Podyplomowych Studiów Teorii Tańca UMFC, doktorka nauk humanistycznych. Do swoich najważniejszych prac zalicza książkę „Teoria tańca w polskiej praktyce”, monografię pod swoją redakcją „Taniec w Warszawie – społeczeństwo, edukacja, kultura” i najnowszą pozycję „Empatia, choreografia i śmiech jako nadzieja dla ludzkości. Komizm w sztuce tańca i choreografii w Polsce w XXI wieku” (2023). Jako krytyczka regularnie publikuje m.in. w „nietakt!cie”, „Didaskaliach” czy na taniecPOLSKA.pl.

Więcej: https://hannaraszewska.wordpress.com/ .

Katarzyna Słoboda (ona/jej) – kuratorka, doktorka nauk humanistycznych, badaczka tańca i choreografii, dramaturżka tańca. Wykładowczyni kuratorstwa w Akademii Sztuki w Szczecinie. W latach 2009-2022 związana z Muzeum Sztuki w Łodzi gdzie kuratorowała takie wystawy i projekty, jak m.in.: Prototypy 4: Agata Siniarska, Osuwisko (2020), Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca (z Sonią Nieśpiałowską-Owczarek, 2013), Ekologie Miejskie (wraz z Aleksandrą Jach, 2011-2013), Poruszone ciała. Choreografie nowoczesności (2016) czy Układy odniesienia. Choreografia w muzeum (z Mateuszem Szymanówką, 2016). Jest redaktorką i autorką publikacji oraz tekstów na temat tańca współczesnego, choreografii i sztuki współczesnej. Laureatka stypendium badawczego Grażyny Kulczyk z zakresu współczesnej choreografii oraz programu Młoda Polska 2018. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Forum Środowisk Sztuki Tańca, inicjatywy Przestrzeń Wspólna oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.