Kadr z filmu promującego Krakowski Festiwal Tańca. Tancerka w szarym garniturze na czarnym tle.

O Festiwalu

III. edycja
31.07-6.08.2023

Krakowski Festiwal Tańca to festiwal tańca współczesnego podczas którego prezentujemy nowe nurty choreografii z Polski i zagranicy. Od I edycji w 2021 r. festiwal odbywa się w okresie wakacyjnym w Nowohuckim Centrum Kultury.

Podczas festiwalu prezentujemy spektakle, performanse, organizujemy warsztaty ruchowe dla grup na różnym poziomie zaawansowania, warsztaty krytyki, konkurs choreograficzny 3…2…1…TANIEC! oraz wydarzenia towarzyszące jak np. konferencje naukowe, wykłady online, wystawy fotograficzne czy rozmowy z artystami_tkami.

KFT to świeża inicjatywa Krakowskiego Centrum Choreograficznego, będącego częścią Nowohuckiego Centrum Kultury, w której scaliliśmy wcześniejsze marki KCC: Festiwal Tańca Współczesnego SPACER, konkurs choreograficzny 3…2…1…TANIEC! oraz BalletOFFFestival w jedno wydarzenie o międzynarodowym charakterze.

KTO TAŃCZY?

hasło III. EDYCJI
FESTIWALU

Prawdopodobnie przywykliśmy_łyśmy do łączenia choreografii z ruchem ciała w porozumieniu z czasem i przestrzenią. Jednak choreografia ma nieprzewidywalną i inkluzywną naturę. W programie 3. edycji Krakowskiego Festiwalu Tańca oddajemy choreograficzny głos osobom, które profesjonalnie zajmują się tańcem, amatorom_kom, ale również obiektom, roślinom i materii nieożywionej. Zaledwie częściowo odpowiadamy tym programem na puszczone w eter pytanie: „Kto tańczy?”.

Cieszymy się, że nasz festiwal nabiera rozmachu. Za jego przebiegiem stoi największy do tej pory zespół Krakowskiego Centrum Choreograficznego. W tegorocznym programie znalazły się, aż cztery spektakle zagraniczne. Skumulowałyśmy nasze moce, aby przeprowadzić pierwszą w historii tego miejsca Interdyscyplinarną Konferencję Naukową o tym samym tytule, na kilka miesięcy przed nim. Stworzyłyśmy również oficjalną stronę dedykowaną temu festiwalowi (tak, właśnie ją oglądasz!). Jednak w tym “rozmachu” najbardziej zależy nam na bliskich i ciepłych relacjach, które ten festiwal ładują i napełniają dobrą energią. I właściwie o tych relacjach ciał i nie-ciał jest ten festiwal.


Festiwal tworzą

Kuratorkami i organizatorkami Krakowskiego Festiwalu Tańca jest zespół Krakowskiego Centrum Choreograficznego, to znaczy sześć kobiet, zainteresowanych inicjowaniem i koordynacją działań z obszaru tańca. Na czym nam zależy? Na uwalnianiu energii kreatywnej artystów_tek tańca, wspieraniu i inicjowaniu twórczych wizji, edukowaniu w obszarze sztuki tańca, produkowaniu i prezentowaniu spektakli. Krakowski Festiwal Tańca kumuluje powyższe cele w formule energetycznego wydarzenia.

krakowskiecentrumchoreograficzne.pl

Zdjęcie twórczyń festiwalu
Zdjęcie zespołu KCC

Monika Węgrzynowicz

W teamie KCC od zawsze. Obecnie pauzuje z tańczeniem i choreografowaniem. W trakcie KFT koordynuje Konkurs choreograficzny 3…2…1…TANIEC!

Agnieszka Barańska-kozik

W KCC zajmują ją głównie projekty, wnioski, granty, aplikacje. Podczas KFT koordynuje warsztaty ruchowe. Tańczy w przerwach i po godzinach.

Karolina Graca

Dziewczyna z telefonem, dba o social media i promocję Festiwalu. Stara się wprowadzać teoretyczny wymiar tańca do KCC. Tańczy, performuje, poszukuje. 

Dominika Wiak

Członkini zespołu KCC, tańczy, performuje, choreografuje. Podczas KFT dba o wizerunek i promocję festiwalu.

Zdjęcie Aleksandry Honzy

Aleksandra Honza

W zespole KCC tańczy, edukuje. W czasie KFT czuwa nad rezydencją artystyczną i koordynuje pracę wolontariuszek.

Marta Wołowiec

Aktualnie nie należy do zespołu KCC. Współkuratorowała program 4. Edycji Krakowskiego Festiwalu Tańca.  

Organizator

Organizatorem Krakowskiego Festiwalu Tańca jest Krakowskie Centrum Choreograficzne działające w ramach Nowohuckiego Centrum Kultury.

Nowohuckie Centrum Kultury
Krakowskie Centrum Choreograficzne

Czym się zajmujemy
co nas zajmuje?

Działania KCC

Produkcje i rezydencje

Wspieramy artystów_tki  tańca w produkcji spektakli organizując rezydencje, pokazy w procesie i premiery.

Projekty

Koordynujemy i współtworzymy interdyscyplinarne projekty. Do ostatnich z nich należą międzynarodowy projekt artystyczny z seniorami, projekt iCoDaCo, Polska Sieć Tańca.

Repertuar

W ciągu roku prezentujemy własne oraz gościnne spektakle w studiu KCC oraz na Scenie NCK.

Edukacja

Prowadzimy regularne zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Podczas KFT organizujemy warsztaty z polskimi i zagranicznymi pedagogami_żkami.  

Konkursy

W ramach festiwalu organizujemy dwa konkursy: na rezydencję KCC oraz konkurs choreograficzny 3…2…1…TANIEC!

Budowanie społeczności

Organizujemy rozmowy z artystami_tkami, jamy taneczne, pokazy work in progress i prelekcje. Wszystko po to, by głębiej i wspólnotowo doświadczać tańca w różnych jego formach.

Krytyka i teoria

Organizujemy warsztaty krytyki podczas KFT, wykłady online oraz pierwszą w naszej działalności konferencję naukową. 

poruszamy tańcem współczesnym 

w 2023 roku gościliśmy:

51 artystów_tek

11 pedagogów_żek

131 warsztatowiczów_czek

4500 widzów_ek

Alexander Vantournhout

spektakl „Through the Grapevine”

Palle Granhøj

prowadzący warsztaty

spektakl „AN EVE AND AN ADAM”, „STONE-FACE-BOOK”

Viktor Černický

spektakl „PRIMA”

Mikołaj Karczewski

prowadzący warsztaty

spektakl „AN EVE AND AN ADAM”, „STONE-FACE-BOOK”


Andrea Salustri

spektakl „Materia”

Magda Jędra

prowadząca warsztaty

spektakl „Złe ziele”

Marta Wołowiec

prowadząca warsztaty

perfromans „Lil”

Wojciech Furman

prowadzący warsztaty

Monika Szpunar

prowadząca warsztaty

Krakowski Festiwal Tańca jest współtworzony przez kolektyw sześciu kobiet, które strategicznie połączyły trzy flagowe formaty Krakowskiego Centrum Choreograficznego: konkurs, warsztaty i festiwal. Twórczynie różnorodnie programują gościnne i profesjonale wydarzenie, które konsekwentnie umacnia swoją markę na scenie polskiej i międzynarodowej. Rokrocznie uczestnicząc w KFT obserwuję i kibicuję temu stającemu się jednym z istotniejszych wydarzeń dedykowanych tańcu współczesnemu.

Alicja Berejowska (Perform for Change) – producentka, menedżerka tańca

III edycję Krakowskiego Festiwalu Tańca zapamiętałam jako bardzo intensywną i bogatą, a zarazem zrównoważoną. Zespół KCC zadbał o to, żeby można było nasycić się wielością spektakli i wydarzeń towarzyszących, ale jednocześnie był też czas na wyciszenie się i regenerację w zielonym nowohuckim otoczeniu.

Hanna Raszewska-Kursa (teoretyczka, krytyczka tańca)

Krakowski Festiwal Tańca w Krakowskim Centrum Choreograficznym to czas i miejsce… spotkań, doznań oraz poruszania ciała i umysłu na wielu warstwach. Niezwykłe doświadczenia!

Monika Godek (artystka, edukatorka tańca)

III edycji Krakowskiego Festiwalu Tańca to czuły słuch na otaczającą rzeczywistość, arcyciekawy program dialogujących ze sobą spektakli, warsztaty dla zawodowców i miłośników tańca oraz dużo przestrzeni do rozmowy i wymiany myśli. Krakowskie Centrum Choreograficzne konsekwentnie buduje markę wydarzenia niezwykle istotnego dla tanecznego środowiska ale także nieocenionego dla taneczno-teatralnej publiczności. Warto wpisać w kalendarz datę kolejnej edycji -3-10.08.2024!

Bartek Cieniawa  (aktor, pedagog, fotograf)