Otwieramy się na świat!

Cykl warsztatów poświęconych różnym aspektom wielokulturowości

Uczestnicy będą mieli okazję poznać różne cywilizacje i kultury, zapoznać się z różnymi religiami świata, a także zwyczajami, językami, alfabetem, ubiorami i potrawami typowymi dla danych kultur. Częścią zajęć będzie nauka piosenek w różnych językach, tańców ludowych i narodowych różnych krajów oraz zabawy plastyczne i inscenizacja prezentująca obrzęd jednej z omawianych kultur.

 

Dział Oświatowy
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: oswiatowa@nck.krakow.pl

podobne zajęcia