27.06.2012

Klub Kubusia Puchatka

Klub Kubusia Puchatka

Zajęcia zawieszone do odwołania.

Klub Kubusia Puchatka zaprasza przedszkolaków do wspólnej zabawy. Rytmika, nauka piosenek, gry i zabawy muzyczno-ruchowe, elementy tańca towarzyskiego, improwizacje teatralne, kolorowe malowanki – to tylko niektóre punkty programu zajęć. Dzieci uczestnicząc w spotkaniach małych klubowiczów zyskują kontakt z rówieśnikami, ćwiczą pamięć, rozwijają sprawność fizyczną i koordynację ruchową.

GALERIA

Ewa Nazim-Zygadło

60 zł - karnet miesięczny
20 zł - jednorazowa wejściówka (zajęcia próbne)

Dział Artystyczny, pok. 113
telefon: 12 644 02 66 wew. 10
e-mail: artystyczny@nck.krakow.pl

podobne zajęcia