wizja

Wierzymy, że Centrum może stać się  miejscem spotkania, miejscem otwartym i dostępnym, wytyczającym kierunek, pomagającym młodym artystom znajdować własną drogę.

Centrum powinno odważnie wspierać to, co świeże, nie tracąc przy tym łączności z rodzimą tradycją teatralną. Powinno zachęcać do dialogu, nie bojąc się kontrastów kulturowych.

Chcemy łączyć ludzi, uzyskując nowe jakości.

Chcemy wspierać na szeroką skalę, ale i prowokować do działania.

Chcemy przybliżać sztukę tańca szerokiemu gronu odbiorców, propagować taniec we wszelkich, nawet pozascenicznych formach i szukać go w sytuacjach życia codziennego.

Centrum powinno stać się miejscem odpowiadającym na główne problemy polskich tancerzy i choreografów – powinno być łącznikiem między krajem a Europą, krajem a resztą świata, ułatwiającym polskim twórcom dostęp do międzynarodowej sieci kontaktów, sieci współpracy i wymiany artystycznej.