Pracownia METAfizyczna

Pracownia METAfizyczna

Pracownia METAfizyczna to stała grupa, pracująca ze sobą regularnie dwa razy w tygodniu na technicznych lekcjach tańca współczesnego. Zajęcia przeznaczone są dla tancerzy średnio zaawansowanych i zaawansowanych w technice tańca współczesnego.

Wymagana sprawność fizyczna, dobra koordynacja, zaangażowanie, punktualność, otwartość i gotowość! Dodatkowe punkty za 100 % frekwencję!

Na lekcjach: #taniec_współczesny #taniec_fizyczny #modern_jazz #improwizacja #partnerowania #kontakt #ekspresja #scenariusze_grupowe

Program zajęć

Członkowie Pracowni deklarują swoje uczestnictwo w Pracowni na cały sezon artystyczny – zgrana grupa, wspierając się i wzajemnie mobilizując, szybciej robi postępy. Tancerze biorą udział w spotkaniach, prezentacjach i jamach improwizacyjnych, które mają poszerzyć ich wiedzę o tańcu i teatrze oraz stworzyć teoretyczne podłoże do pracy na sali, a następnie na scenie. Postępy tancerzy Pracowni są na bieżąco monitorowane i indywidualnie omawiane na zakończenie każdego semestru. Dodatkowo, uczestnicy zajęć mogą korzystać z sali do pracy nad własnymi etiudami i projektami w wyznaczonych godzinach.

Projekty

Każdy tancerz Pracowni może liczyć na wsparcie Centrum w swoich działaniach artystycznych (dostęp do sali, wsparcie merytoryczne, konsultacje). Dla członków Pracowni udział w konkursie choreograficznym 3…2…1…TANIEC! jest bezpłatny.

Tancerze Pracowni METAfizyczna poza regularnymi lekcjami, uczestniczą także w wybranych projektach artystycznych realizowanych przez Grupę Wokół Centrum.

Zajęcia są prowadzone przez tancerki Grupy Wokół Centrum: Monikę Świecę oraz Martę Wołowiec.

Grafik

rozpoczęcie zajęć: 2 października 2017 r.

pn, śr godz. 20:00-21:30 Studio KCC
od 16-tego roku życia

Opłata

miesięczny karnet za zajęcia: 120 zł

Zapisy

zapisy: kcc@nck.krakow.pl / +48 12 644 02 66 wew. 20

regulamin

Pracownia METAfizyczna

fot. Katarzyna Machniewicz