misja

Krakowskie Centrum Choreograficzne działa w skali lokalnej, miejskiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, jako centrum myśli, edukacji i kreacji twórczej na płaszczyźnie sztuki tańca oraz w obszarach z tańcem związanych.

Służy prezentacji, promocji i profesjonalizacji tańca, ze szczególnym uwzględnieniem tańca współczesnego i teatru tańca. Stara się komunikować taniec z innymi obszarami sztuki tworząc okazje do interdyscyplinarnych działań i spotkań.

Centrum otwiera swoją przestrzeń dla artystów niezależnych, poprzez stwarzanie odpowiednich warunków do pracy oraz umożliwianie realizacji i prezentacji własnych projektów. Pomaga młodym tancerzom w stawianiu pierwszych kroków na profesjonalnej scenie oraz, tym bardziej doświadczonym, w rozwijaniu skrzydeł.  Szczególną troską obejmuje artystów, absolwentów zawodowych szkół tanecznych, rozpoczynających niezależną pracę artystyczną i podejmujących własne próby choreograficzne.

Dzięki własnej scenie  i regularnie odbywającym się imprezom i festiwalom, Centrum wspiera ogólnopolski i międzynarodowy obieg spektakli tanecznych i włącza się w promocję polskiej twórczości poza krajem oraz jej wymianę z twórczością z zagranicy.