jak działamy?

Jak działamy?

Krakowskie Centrum Choreograficzne to nowatorskie i eksperymentalne w swoich założeniach przedsięwzięcie. Pierwsza na taką skalę próba przeniesienia na polski grunt modelu centrum choreograficznego na wzór zachodnich instytucji. To próba wymagająca odpowiedniej adaptacji do polskiej rzeczywistości, w której taniec wciąż zajmuje trudne, nieuprzywilejowane i niestabilne miejsce.

Nowy etap Centrum

Od marca 2015 roku, wraz z przejściem pod nowe kierownictwo, rozpoczął się kolejny etap w życiu Centrum. Etap nastawiony bardziej na słuchanie i obserwację tego, co na zewnątrz,  na anektowanie tego, co interesujące i badanie tego, co nieznane.

Jako młody i chłonny zespół ludzi staramy się stworzyć miejsce europejskie bez kompleksów. Nie udajemy, że wiemy wszystko i nie powtarzamy ślepo “wszystko już było”. Odwiedzamy artystów tam, gdzie wyrasta prawda o ich sztuce – w ich własnych przestrzeniach, dialogujemy, uczymy się, wymieniamy doświadczenia i wyciągamy wnioski.

Jednocześnie czujemy się mocno osadzeni w Krakowie. Szukamy powiązań i kontaktów dla siebie i polskiej twórczości tanecznej, ponieważ nie jest ona jeszcze wystarczająco wpisana w międzynarodową sieć.

To etap Centrum jako miejsca, które chce stać się innowacyjne i świeże, a waloru próbuje szukać w niebanalnych połączeniach i niestandardowymi sposobami.

To jednocześnie etap troski o edukację taneczną w Polsce, o dokształcanie zaawansowanych i profesjonalnych tancerzy poprzez przybliżanie im tego, co dzieje się w Artystycznym Świecie,  a często nie jest w ich zasięgu. To także przybliżanie sztuki tańca tym najmłodszym, którzy w przyszłości albo sami staną się zawodowymi tancerzami, albo zasiądą na widowni już jako w pełni świadomi, otwarci i wyposażeni w  odpowiednie narzędzia do „czytania” spektakli widzowie.

Centrum działa jako niezależna jednostka wpisana w strukturę Nowohuckiego Centrum Kultury, w oparciu o zaangażowanie czterech młodych, wykształconych kierunkowo osób, menedżerów, animatorów kultury, teoretyków i praktyków, którzy odpowiadają jednocześnie za czynności administracyjne i działania twórcze.

Pracujemy jako tancerze, pedagodzy, animatorzy i impresariowie.

Tworzymy program wydarzeń i wizję miejsca.

Swoje działania adresujemy zarówno do środowiska tanecznego, amatorów, profesjonalistów, jak i artystów innych dyscyplin sztuki; do teoretyków i krytyków, a także szerokiego grona odbiorców, zarówno najmłodszych jak i starszych.