Working Title Ego

30 kwietnia (czwartek)

19:30 spektakl dyplomowy studentów IV roku Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Working Title Ego, chor. Jens van Daele // 15 zł

Working Title Ego  jest swoistym badaniem siebie w nowej kreacji, którą każdy z nas w życiu przybiera – nie inaczej jest z artystami. To wszystko dzieje się etapowo. Wpierw artysta szuka w sobie indywidualności, która w drugim etapie skonfrontuje się z innymi jednostkami. Tak więc, trzeci etap stanowi podsumowanie całego procesu twórczego jakim jest zderzenie różnych indywidualności, kreacji, sposobu myślenia. Ukazuje wpływ jednostki na stan umysłu w tłumie. Czy poprzez zetknięcie się z inną indywidualnością moje „ja” staje się lepsze?

Working title Ego jest tworem autorefleksji, niedoskonałości i przyjęcia prawdy o sobie samym.

koncepcja, choreografia i reżyseria: Jens van Daele

asystent choreografa: Patricia van Deutekom & Katarzyna Kania

kreacja i wykonanie: studenci IV r. Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, PWST w Krakowie im. L. Solskiego:

Joanna Chułek, Katarzyna Gorczyca, Magdalena Herman, Anna Kamińska, Patryk Durski, Kamil Joński, Paweł Korczyk, Maciej Kosteczka, Krystian Łysoń, Paweł Szlinger, Oskar Malinowski, Justyna Masłowska, Piotr Marchewicz, Katarzyna Pawłowska, Piotr Stanek, Paweł Tyszkiewicz, Dominika Wiak, Dagmara Woźniak, Dominik Więcek

muzyka: Richard van Kruysdijk

kostiumy: Jens van Daele

scenografia: Jens van Daele

produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego Wydział Teatru Tańca w Bytomiu

https://vimeo.com/123756617