KMachniewicz_20160501_2016_SPACER_PracowniaFizyczna_Ćmy_MG_9700_2print_matte