it will come later

it will come later – Międzynarodowy Kolektyw Tańca Współczesnego iCoDaCo

22 listopada 2018 CZWARTEK 20.00 Scena NCK premiera

oraz

23 listopada 2018 PIĄTEK 20.00 Scena NCK

Twórcy – performerzy: Lee Brummer, Mui Cheuk-Yin, Eddie Ladd, Joseph Lee, Weronika Pelczyńska, Imre Vasi

Dramaturgia: Gwyn Emberton i Israel Aloni

Kompozytor: Gosheven

Scenografia i projekt przestrzeni: Simon Banham

Reżyseria świateł: Kathrine Sandys

Muzyka: Rhodri Davies

Kostiumy: Hanka Podraza

Kierownik techniczny: Kristian Rhodes

Ten mozolny, nigdy niekończący się wysiłek, który wkładamy w ulotne chwile. 
Wysiłek, jakiego wymaga opracowanie wspólnych idei. 
Wysiłek, jakiego wymaga odepchnięcie od siebie ludzi.
Wysiłek, jakiego wymaga odepchnięcie ich jeszcze dalej.
Energia, zaangażowanie i wytrwałość, które znajdujemy w sobie, aby nie odstawać od społeczeństwa i trzymać się konwenansów.
Trud, jaki znosimy, aby wykazać się produktywnością.

Liczy się każda chwila, każdy wysiłek.
Skłaniamy się ku temu, od czego jesteśmy odpychani. 
Trwamy…
Znajdujemy spokój ducha w tym, co znane, wiemy, co przyjdzie później.
Wciąż nowe początki.
Dostrzegamy wyższe dobro, wspólny cel, być może razem gdzieś zajdziemy.

Artyści zrzeszeni w ramach projektu iCoDaCo 2018-2020 pracują nad nowym dziełem zatytułowanym IT WILL COME LATER. W tym przypadku kolektyw bada koncepcję transformacji z perspektywy politycznej, fizycznej, przestrzennej i psychologicznej. Jego trzon stanowi sześciu artystów z pięciu krajów, którzy tworzą swoje pierwsze, wspólne dzieło.

Każdy artysta wnosi ze sobą własną wyjątkową fascynację potęgą transformacji. Transformacje polityczne w regionach takich jak Europa Wschodnia czy Chiny powodują pomiędzy nimi pełne napięcia wymiany poglądów.

Jest to centralny punkt tych interaktywnych i inkluzywnych działań zmierzających do nawiązania relacji ze społecznościami i widownią.

Projekt promuje wartości takie jak różnorodność, tolerancja i wspólnota, jednocześnie tworząc nowe dzieło tańca współczesnego, na które wpływa eklektyczne dziedzictwo artystyczne i osobiste każdego członka kolektywu.

iCoDaCo analizuje także zbiorowe działania artystyczne jako mikrokosmos w wielkich wspólnotach, takich jak Unia Europejska, przez pryzmat tożsamości, narodowości, indywidualności, struktur władzy i produktywności.

iCoDaCo

iCoDaCo (International Contemporary Dance Collective; PL: Międzynarodowy Kolektyw Tańca Współczesnego) to cykliczny, dwuletni, prowadzony przez artystów projekt wymiany interkulturowej na płaszczyźnie tańca współczesnego. Pierwszy taki projekt współpracy został zainicjowany przez międzynarodowy zespół i organizację ilDance z siedzibą w Göteborgu (Szwecja) w 2012 roku.

Co dwa lata nowy międzynarodowy kolektyw choreografów i artystów tancerzy gromadzi się, tworząc fascynujące mikrospołeczeństwo (kreatywną społeczność), które funkcjonuje jako symboliczna reprezentacja makrokosmosu (świata, w którym żyjemy). Czerpiąc wiedzę i inspiracje ze społeczno-politycznej rzeczywistości każdego kraju reprezentowanego przez kolektyw, tworzą nową produkcję w ramach kilku rezydencji, których gospodarzami są reprezentowane kraje.

Idea zgromadzenia różnorodnej grupy artystów, którzy nie są do siebie podobni i ułatwienia im wspólnego procesu tworzenia nowego dzieła zrodziła się wśród ambicji dyrektorów ilDance, Lee Brummer i Israela Aloniego, którzy chcieli zademonstrować, że osoby całkiem odmienne mogą nie tylko koegzystować ze sobą w sposób neutralny, ale również konfrontować swoje różnice i wykorzystywać je na rzecz kreatywnego i produktywnego procesu tworzenia autentycznej sztuki, która ma znaczenie.

W czasach, w których różnice pomiędzy poszczególnymi osobami i społeczeństwami są przyczyną niesamowitego zniszczenia i krzywdy na świecie, projekt artystyczny proponujący i udowadniający realność zgoła odmiennej rzeczywistości wydaje się pilnie potrzebny.

Idea

iCoDaCo działa w oparciu o niezwykle zachęcający i szlachetny model zaangażowania wspólnoty. Staramy się optymalizować nasze spotkania ze społecznościami i uwzględniać punkty widzenia ogółu społeczeństw reprezentowanych krajów w trakcie powstawania nowego dzieła sztuki w ramach projektu.

Proces tworzenia odbywa się podczas trwających co najmniej dwa tygodnie rezydencji w każdym kraju. W trakcie tych rezydencji iCoDaCo otwiera swoje drzwi dla lokalnej społeczności tancerzy i zaprasza miejscowych artystów niebędących członkami kolektywu do udziału w porannych zajęciach i organizowanych od czasu do czasu warsztatach prowadzonych przez artystów do niego należących. W ten sposób większa liczba twórców z uczestniczących krajów ma szansę wymienić się praktykami i metodami pracy z międzynarodową grupą członków iCoDaCo.

Kolektyw otwiera również dla ogółu społeczności przestrzeń prób w trakcie procesu, kiedy to goście mogą nie tylko zobaczyć materiały i idee, nad którymi trwa praca, ale również podzielić się swoimi opiniami i komentarzami dotyczącymi tematyki dzieła oraz form eksploracji i progresji stosowanych przez kolektyw. Doskonaląc proces dzięki bezpośrednim uwagom mieszkańców miejsc, które odwiedza iCoDaCo, gwarantujemy bardziej autentyczne i rzetelne odzwierciedlenie kultury i rzeczywistości społecznej krajów, z których pochodzą artyści należący do kolektywu.

Proces rozwoju kończy się rezultatem performatywnym lub ekspozycyjnym, który w naturalny sposób wykorzystuje różnorodne działania uczestników projektu. Kiedy dzieło jest już ukończone lub ostatecznie opracowane, iCoDaCo powraca do wszystkich społeczności odwiedzonych w trakcie procesu tworzenia i prezentuje/wykonuje je. Na późniejszym etapie dzieło jest dodatkowo dostępne do prezentacji w innych krajach.

Po prezentacjach organizowane są także rozmowy z artystami, co daje publiczności kolejną możliwość nawiązania kontaktu z artystami i dowiedzenia się więcej o projekcie oraz procesie, który w ogromnym stopniu czerpie wiedzę i inspiracje z wizyt i spotkań w różnych krajach odwiedzonych w trakcie procesu przez kolektyw.

iCoDaCo wywiera wpływ na osoby i społeczności wchodzące w interakcje z projektem na wielu poziomach. Artyści należący do kolektywu mają wyjątkową możliwość pracy w demokratycznym środowisku, w którym grupa osób przyzwyczajonych do prowadzenia własnej, solowej praktyki i bycia źródłem większości odpowiedzi w procesie kreatywnym może dzielić się i wymieniać swoimi praktykami i stawiać sobie wzajemnie wyzwania w przyjazny, inspirujący, satysfakcjonujący i fascynujący sposób.

Społeczności taneczne w każdym z uczestniczących krajów mogą korzystać z wpływu wszystkich międzynarodowych artystów w kolektywie w trakcie procesu twórczego i rozwijać cenne sieci kontaktów wśród lokalnych i zagranicznych artystów w spokojnym, skromnym i pozbawionym konkurencji otoczeniu. Organizacje i instytucje współpracujące z iCoDaCo automatycznie poszerzają swoje sieci kontaktów i powiązania z osobami działającymi na równoległych polach w pozostałych uczestniczących krajach. Społeczność każdego kraju biorącego udział w projekcie ma jedyną w swoim rodzaju okazję do bycia świadkiem, zaangażowania się i w pewnym stopniu także wpływania na proces tworzenia międzynarodowego projektu w dziedzinie tańca współczesnego.

www.icodaco.com

Photo Credit_ Swire Properties’ ArtisTree – Jocelyn Tam