o BalletOFFFestival

BalletOFFFestival 2018

Po czterech edycjach, które pokazały jak ważne jest stymulowanie procesu twórczego i wspieranie nie tylko obiegu spektakli tanecznych, ale w szczególności samych artystów na drodze kreacji i produkcji scenicznych, prezentujemy Państwu kolejną odsłonę BalletOFFFestival – festiwalu wciąż rezydencyjnego, jednak zyskującego wymiar silnie międzynarodowy i szerszy. Stało się to możliwe dzięki dodatkowemu wsparciu finansowemu z Urzędu Miasta Krakowa, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Teatr i taniec”, Instytutu Muzyki i Tańca – program „Zamówienia choreograficzne” oraz programu Unii Europejskiej Kreatywna Europa.

Transformacje

Tematem wiodącym dla BalletOFFFestival 2018 są TRANSFORMACJE. Staną się inspiracją dla tworzących w Nowohuckim Centrum Kultury rezydentów, ale także kluczem wyboru spektakli gościnnych prezentowanych w ramach tegorocznego programu.

Transformacja jest wpisana w czas, w historię, w naturę. W świecie rozwijających się dynamicznie technologii jesteśmy mimowolnie poddawani nieustannym transformacjom, zmieniamy się, dostosowujemy, ewoluujemy. W wybranych przez nas spektaklach transformacji ulega w głównej mierze ciało, a co za tym idzie jego ruch i atrybuty: kobiecość, męskość. Przemianie ulega także to, co nas definiuje, to, co w nas ludzkie. Zmieniamy się pod wpływem galopującej i przenikającej mimowolnie nasze życie popkultury, szaleńczego rozwoju techniki, cyfryzacji, mediatyzacji. Coraz większe przeniesienie aktywności człowieka do świata wirtualnego generuje nowe estetyki i formułuje nową (meta)fizykę ciała. W obliczu nowych form fantomatyki stosowanej rodzą się pytania: czy w człowieku będącym na szczycie królestwa zwierząt wciąż tkwi prymarny instynkt lub potrzeba stadnych rytuałów? Czym jest dla nas teraz poczucie wspólnoty i jak budujemy naszą tożsamość zbiorową? Czy kierujemy się potrzebą grupowej jedności czy raczej budujemy naszą indywidualną jedność, skupiając się na spójności własnej somy? Jak definiujemy siebie wobec świata, który wydaje się zamykać w internetowej Sieci? Czy w tym powierzchownie doskonałym lub całkowicie wirtualnym świecie wciąż obecni jesteśmy My jako ludzie? A jeśli tak to czy jest w nim miejsce na duszę?

Rezydencje

Podczas festiwalu zostaną zaprezentowane premiery, których rezydencje odbędą się w Nowohuckim Centrum Kultury we wrześniu 2018. Dwie wybrane w drodze selekcji konkursowej propozycje otrzymają od Krakowskiego Centrum Choreograficznego wsparcie w realizacji i produkcji spektaklu z zakresu szeroko rozumianego tańca współczesnego na płaszczyźnie organizacyjnej, infrastrukturalnej, promocyjnej, merytorycznej, a także finansowej. Opiekunem rezydentów, czuwającym nad kompozycją i dramaturgią prac będzie, podobnie jak w zeszłym roku, Brian Michaels.

Drugą częścią programu gościnnych rezydencji KCC mającego swój finał w ramach BalletOFFFestival będzie prezentacja dwóch produkcji zrealizowanych w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca Zamówienia choreograficzne 2018. Przy wsparciu finansowym i organizacyjnym Nowohuckiego Centrum Kultury w październiku w jego przestrzeni powstawać będą gościnne choreografie Iwony Olszowskiej i Ferenca Fehera oraz Quana Bui Ngoc.

Ostatnim, ale i dominującym akcentem w zbiorze tegorocznych rezydencji będzie projekt iCoDaCo – międzynarodowe przedsięwzięcie, które otrzymało dofinansowanie w ramach dwuletniego programu Creative Europe. Celem projektu było zebranie interkulturowej grupy choreografów, którzy podróżując po partnerskich krajach i odbywając w nich rezydencje tworzą spektakl na zasadzie w pełni kolektywnej i demokratycznej pracy: bez artystycznego lidera. Proces pracy nad spektaklem angażuje mocno tancerzy, lokalną społeczność, profesjonalistów i amatorów oraz zaprasza ich do aktywnego uczestnictwa, obserwowania, komentowania. Partnerami w projekcie są artyści i producenci ze Szwecji, Węgier, Walii, Hongkongu oraz Polski.  Krakowskie Centrum Choreograficzne – Nowohuckie Centrum Kultury jako producent z Polski ma być miejscem ostatniej, wieńczącej etap produkcji rezydencji, a tym samym miejscem premiery w ramach BalletOFFFestival 2018. Temat Transformacje obejmie swym zasięgiem nie tylko powyższy spektakl, ale też warsztaty z tancerzami-pedagogami z partnerskich krajów, lekcje otwarte poprzedzające festiwal i próby otwarte w trakcie pracy nas spektaklem, konferencję prasową oraz panele dyskusyjne.

Spektakle gościnne

Bogatemu programowi rezydencyjnemu towarzyszyć będzie w tej edycji równie ciekawy zestaw gościnnych spektakli. Na scenie NCK zaprezentują się zespoły i choreografowie ze światowej czołówki jak Jefta van Dinther, DansMakers i Fernando Belfiore. Zza południowej granicy przyjadą do nas Petra Tejnorova, Jaro Vinarsky z produkcją „You Are Here”. Z kolei Polskę reprezentować będzie Magda Jędra spektaklem „Królestwo”.

Warsztaty

Podczas tegorocznego festiwalu, niezmiennie w programie znajdą się także warsztaty. Tym razem proponujemy cztery intensywne dni, w podziale na dwa cykle, w których nie zabraknie techniki, fizyczności i bogatych przemian estetycznych, ale i pracy nad kreacją i świadomością tancerza w ruchu scenicznym.

Wystawa

Klamrą łączącą spektakle festiwalowe z przestrzenią Nowohuckiego Centrum Kultury będzie autorska wystawa zdjęć Katarzyny Machniewicz. Wystawa przywoła wspomnienia poprzednich edycji, pozwoli na refleksje nad powstałymi w NCK produkcjami podkreślając ich wagę i wymiar oraz pozostawi taneczny ślad po festiwalu na dłużej.

Autorki tekstu: Katarzyna Bester, Agata Moląg


Rezydencyjny Festiwal Tańca Współczesnego

BalletOFFFestival to stworzona przez Krakowskie Centrum Choreograficzne nowa formuła dla odbywającego się od 1991 roku w Nowohuckim Centrum Kultury festiwalu Krakowskie Spotkania BaletOFFowe, który prezentował i promował w Krakowie sztukę tańca. Pierwsza edycja BalletOFFFestival odbyła się w 2014 roku.

BalletOFFFestival to festiwal rezydencyjny, którego misją jest stymulowanie procesu twórczego. Kulminację Festiwalu stanowi prezentacja powstałych spektakli w postaci wieczoru premier.

Krakowskie Centrum Choreograficzne poprzez BalletOFFFestival stwarza warunki do twórczej konfrontacji myśli, do pracy studyjnej, oferuje pomoc w realizacji spektakli oraz, często, pierwszej premiery wraz z jej promocją.

W trakcie festiwalu co roku prezentowane są spektakle polskich i zagranicznych twórców. Dodatkowym elementem – silnie związanym z misją edukacyjną Krakowskiego Centrum Choreograficznego są warsztaty taneczne z zaproszonymi pedagogami.

Za kształt programu BalletOFFFestival odpowiadają pracownicy Krakowskiego Centrum Choreograficznego. W 2018 roku współkuratorką festiwalu jest Katarzyna Bester.