18.05.2014

Grundtvig Workshop

logo

11-18 maja 2014 r

FluenC – fluent and creative is an extraordinary workshop for educators, teachers and trainers from all over Europe. It is a part of Grundtvig Lifelong Learning Program and it’s aim to develop their competences, learn new methods and techniques. Our workshop is based on innovative Creative Training methodology, adopted for the need of teaching literacy tuition.

 

logo

„FluenC – fluent and creative”

11-18.05.2014, Cracow

FluenC – fluent and creative is an extraordinary workshop for educators, teachers and trainers from all over Europe. It is a part of Grundtvig Lifelong Learning Program and it’s aim to develop their competences, learn new methods and techniques. Our workshop is based on innovative Creative Training methodology, adopted for the need of teaching literacy tuition.

During the workshop you will:

 • learn new tools and exercises which perfect writing and reading skills in a creative way
 • learn how to creatively use the knowledge and experiences of the adults you work with
 • strengthen your feeling of competence and work motivation
 • exchange with other professionals from all over Europe
 • experience the charms of the city Cracow

Who can participate in workshop?
If you are:

 • educator, teacher or trainer
 • engaded in literacy education
 • motivated to learn new methods
 • fluent in English

Join us!

Calendar
Program last from 11.05.2014 to 18.05.2014.
It takes 8 days.
First day for for arriving and setting in your accommodation,
6 days of workshops and last day for saying goodbyes and departure.

Place
The most beautiful city of Poland – Cracow.

People
We are expecting 12 participants from Europe and two from Poland.

Money
No need to come! The program, including workshop, accommodation, alimentation and transport from your country to Cracow and back, is funded for by the Lifelong Learning Program.

Accommodation and travel:
Accommodation in four-star Centrum Hotel located about 150 meters from the venue of the Workshop. We will organize your transport from and to the place of arrival/departure – Cracow airport or Cracow Bus/Train Station. You will also get a season ticket for public transport.

Register step by step

 1. Download the application form here…
 2. Fill it in and sign.
 3. Print the page with your handwriting signature and scan it.
 4. Send to us complete application and scanned page with signature via email.

Contact us to get more details about the workshop:
tel: 0048 503 018 531
e-mail: fluencworkshop@gmail.com
Skype: fluenc.workshop

image en This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

logo

„FluenC – biegły i kreatywny”

FluenC – biegły i kreatywny to niezwykły warsztat dla edukatorów, nauczycieli i trenerów z całej Europy. Odbywa się w ramach Programu Grundtvig, będącego częścią programu Uczenie się przez całe życie. Celem warsztatu jest rozwijanie kompetencji nauczycieli, poznawanie nowych metod i technik nauczania. Nasz warsztat opiera się na nowatorskiej metodologii Treningu Twórczości, zaadaptowanej na potrzeby nauczania umiejętności pisania i czytania.

Podczas warsztatu mogą Państwo:

 • poznać nowe narzędzia doskonalące umiejętność pisania i czytania w twórczy sposób
 • nauczyć się jak twórczo wykorzystywać wiedzę i doświadczenie dorosłych, z którymi pracujecie
 • wzmocnić swoje poczucie kompetencji i motywację do pracy
 • wymienić się doświadczeniami z profesjonalistami z Europy
 • poznać uroki Krakowa

Kto może wziąć udział w warsztacie?
Jeśli jesteś:

 • edukatorem, nauczycielem lub trenerem
 • zaangażowanym w naukę/doskonalenie umiejętności czytania, pisania i zrozumienia informacji
 • jesteś zmotywowany do nauki nowych metod
 • dobrze władasz angielskim

Zapraszamy na warsztat

Kalendarz
Program trwa 8 dni, od 11 do 18 maja 2014.
Pierwszy dzień przeznaczony jest na przyjazd i zaaklimatyzowanie, sześć dni warsztatu i ostatni dzień na wyjazd.

Miejsce
Najpiękniejsze miasto Polski – Kraków.

Ludzie
Spodziewamy się 12 uczestników z Europy i 2 z Polski.

Pieniądze
Nie są potrzebne, żeby wziąć udział w programie! Warsztat jest finansowany ze środków programu Uczenie się przez całe życie.

Zakwaterowanie
Uczestnicy sami zapewniają sobie zakwaterowanie. W ciągu dnia mają także do dyspozycji pokoje gościnne Nowohuckiego Centrum Kultury. Wyżywienie zapewnia organizator.

Zgłoszenie na warsztat krok po kroku

 1. Pobierz ze strony formularz aplikacyjny
 2. Wypełnij i podpisz formularz.
 3. Wydrukuj ostatnią stronę, podpisz ręcznie i zeskanuj.
 4. Wyślij do nas mailem kompletny formularz razem ze skanem strony zawierającej podpis.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji:
tel: 503 018 531
e-mail: fluencworkshop@gmail.com
Skype: fluenc.workshop

image pl Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

plakat i ulotka:

Invalid Displayed Gallery

second edition

22-26 października 2012 r.

MIND GYM FOR SENIORS WORKSHOP

Gimnastyka umysłu dla seniorów

Warsztat w języku angielskim finansowany przez europejski program

Uczenie się przez całe życie Grundtvig

Prowadzenie: Maria Nowak-Szabat, Ewa Kowalska-Janusz


mind gym for seniors workshop logo w

SECOND EDITION

Nowohuckie Centrum Kultury zorganizowało w dniach 22-26 października 2012 drugą edycję warsztatu „Mind Gym for Seniors”. Warsztat był skierowany do seniorów z całej Europy, a jego celem było usprawnienie pamięci, myślenia i koncentracji. Dzięki dotacji z europejskiego Programu Grundtvig warsztat był bezpłatny.Przez pięć dni 13 seniorów z dziewięciu krajów europejskich intensywnie gimnastykowało umysły. Program warsztatu został przygotowany w taki sposób, by w maksymalnym stopniu zaktywizować uczestników. Doświadczeni trenerzy proponowali ćwiczenia rozwijające potencjał umysłów seniorów. Najważniejsze były chęć rozwoju i entuzjazm wobec nowych wyzwań, a przełamywanie barier ułatwiała atmosfera wspólnej zabawy.
Część poranna miała na celu rozwijanie nowych umiejętności, ale również dzielenie się posiadaną przez seniorów wiedzą i wypracowywanie sposobów jej praktycznego zastosowania w codziennym życiu. Popołudniowe wykłady łączyły wiedzę z neuropsychologii, wiedzę o zdrowiu, diecie i relaksacji. Dyskusje i gry edukacyjne w połączeniu z wykładami odwoływały się do przemyśleń seniorów i służyły utrwaleniu zdobytej wiedzy. Wieczory były okazją do lepszego poznania siebie nawzajem i skorzystania z uroków magicznego Krakowa.
Cały trening był sposobem, w jaki zachęcaliśmy seniorów do wykorzystania potencjału wiedzy i doświadczenia zgromadzonego w ciągu całego życia, w nowy, twórczy sposób. Warsztat był bezcenną okazją dla seniorów do nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń i zebrania inspiracji płynących od innych uczestników. Czas spędzony w międzynarodowym gronie przyniósł seniorom wiele radości i wzmocnił wiarę w siebie. A dzięki gimnastykowaniu umysłu poprawiło się funkcjonowanie poznawcze oraz umiejętności językowe seniorów.

Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem w realizacji projektu. Zachęcamy do kontaktu i współpracy.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z warsztatu.

Jeśli chcą Państwo zobaczyć prezentację z naszego Warsztatu, proszę wejść tutaj…

Z wyrazami szacunku,
Zespół projektowy Warsztatu

Second edition of „Mind Gym for Seniors Workshop” was organized on 22-26 October 2012 by Nowa Huta Culture Centre. The Workshop was directed particularly at seniors. And was focused on improving concentration, activating memory and developing creative thinking. The Workshop was free from costs for the participants thanks to European Union’s „Lifelong learning” Grundtvig Programme.

For the five days 13 seniors from nine European countries trained minds intensively. Programme of the Workshop was prepared to activate every participants. Experienced trainers suggested exercises developing the potential of seniors’ minds. What really matters were willingness to learn and enthusiasm towards new challenges. The atmosphere of fun helped breaking barriers.

During the morning part of the Workshop the participants will have an opportunity to gain new abilities, share their life knowledge and experience and gave it new and practical shape. In the afternoons they continued with lectures about neurobiology, diet and relaxation. Discussion and education games combined with the lecture were used to consolidate gained knowledge. Integration evening were a great opportunity to getting on with each other better and admire the allure of Cracow.

The entire workshop was a way to encourage seniors to make use of their potential gained throughout all their lives in a new, creative way. The Workshop was also a great occasion to meet people from all over the Europe, making acquaintances and better understanding.
The time spent in the international community brought participants joy and reinforced self-confidence. The mind gymnastics improved the cognitive functions and strengthened the language skills of the participants.

We would like to invite you to contact and cooperate with us if you would like to organise a similar workshop at your place. We offer our experience and willingness to take new challenges.

If you would like to see the presentation form our Workshop click here…

Best Regards
Mind Gym for Seniors Workshop Team

If you would like to see the presentation from FIRST EDITION of Mind Gym for Seniors Workshop click here

facebook


poster grundtvig 2012 s


grundtvig application form

This project has been funded with support from the European Commission.

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

first edition

 

mind gym for seniors workshop logo w facebook
Warsztat „Gimnastyka umysłu dla seniorów” był wyjątkowym warsztatem dla seniorów z całej Europy. Warsztat trwał pięć dni szkoleniowych, odbywał się w Krakowie, w dniach 24-28 października 2011. Zorganizowany został przez Nowohuckie Centrum Kultury w oparciu o autorski projekt doświadczonych psychologów i trenerów pracy z grupą. Wzięło w nim udział 12 uczestników z ośmiu krajów europejskich. On October 24-28, 2011 the Life Learning Program Grundtvig – Workshop „Mind Gym for Seniors” was organized by Nowa Huta Culture Centre. There were selected 12 participants from eight different countries: Bulgaria, Denmark, Finland, Italy, Lithuania, Poland, Portugal and United Kingdom. The Workshop was directed particularly at seniors. And it was focused on improving cognitive skills. It helped to reinforce concentration, activate memory and develop creative thinking. During the Workshop we used gained knowledge in a new context, reached for life knowledge and experience and gave it new and practical shape.
Warsztat koncentrował się wokół doskonalenia zdolności poznawczych. Na celu miał wzmocnienie koncentracji, uaktywnienie pamięci i rozwinięcie twórczego myślenia. Uczestnicy korzystali z dotychczasowych doświadczeń w nowym kontekście. Czerpali z wiedzy życiowej i nadawali jej nowy wymiar. Każdy dzień warsztatu składał się z trzech części. Doskonalenie i pozyskiwanie nowych umiejętności odbywało się w ramach pierwszej części warsztatu – treningu poznawczego. Uczestnicy wykonywali zadania i ćwiczenia indywidualnie, w parach i grupach. Przełamywanie barier i wspólne działania ułatwiała atmosfera wspólnej zabawy. Druga część, służąca pogłębianiu wiedzy, obejmowała burze mózgów, dyskusje oraz wykłady z profilaktyki zdrowia. Seniorzy poznali praktyczne wskazówki jak w codziennym życiu wzmacniać i gimnastykować umysł. Z kolei wieczorki integracyjne były wspaniałą okazją do lepszego poznania siebie nawzajem i skorzystania z uroków magicznego Krakowa. Improving and gaining new abilities were conducted during the first Workshop block – cognitive training. The participants took part in tasks and exercises conducted individually and in groups. The atmosphere of fun and lucidity helped common actions and breaking barriers. The second block comprised of mini-lectures, brainstorming and discussions. Topics like basic brain biology, importance of diet, hobbies and relaxation for a fit cognitive process were on the agenda. Brainstorming and discussion combined with the lecture were used to share the experiences and knowledge of participants. We tried to work out ways of practical application of the new and the old pieces of information on everyday basis.
Dzięki „gimnastyce umysłu” poprawiło się twórcze myślenie, koncentracja i zdolności pamięciowe seniorów oraz ich umiejętności językowe. Czas spędzony w międzynarodowym gronie przyniósł seniorom wiele radości i otworzył na nowe wyzwania edukacyjne. Warsztat był również świetną okazją do poznania osób z innych krajów europejskich i nawiązania znajomości. Polacy, którzy wzięli udział w warsztacie, spontanicznie przyjęli rolę gospodarzy, umilając uczestnikom czas wolny spędzany na zwiedzaniu Krakowa. We hope, that the Workshop was an opportunity to open to new educational challenges and to strengthen the motivation to personal development and lifelong education. The Workshop was also a great occasion to meet people from other European countries, making acquaintances and better understanding. The time spent in the international community brought participants joy and reinforce self-confidence. Hopefully, the mind gymnastics improved the cognitive functions and strengthen the language skill of the participants.
Dzieliliśmy to wyjątkowe edukacyjne doświadczenie czerpiąc z niego dużo radości, co chcemy Państwu zaprezentować na wybranych zdjęciach. Mamy nadzieję na więcej! Zachęcamy Państwa do współpracy i kontaktu, gdybyście chcieli podobny warsztat zorganizować w Waszym mieście, w Waszej organizacji. Służymy swoim doświadczeniem i chęcią podejmowania nowych wyzwań! We shared this unique educational experience, had much fun and excitement all along the way, as we would like to present it to you in the following pictures. We hope for more! We would like to invite you to contact and cooperate with us if you would like to organise a similar workshop at your place. We offer our experience and willingness to take new challenges!
Jeśli chcą Państwo zobaczyć prezentację z naszego Warsztatu, proszę wejść tutaj… If you would like to see the presentation form our Workshop click here…
Z wyrazami szacunku,
Zespół projektowy Warsztatu
Best Regards
Mind Gym for Seniors Workshop Team
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Niedziela, 11.05.2014

Poniedziałek, 12.05.2014

Wtorek, 13.05.2014

Środa, 14.05.2014

Czwartek, 15.05.2014

Piątek, 16.05.2014

Sobota, 17.05.2014

Niedziela, 18.05.2014

Dział Artystyczny, pok. 113
telefon: 12 644 02 66 wew. 10
e-mail: artystyczny@nck.krakow.pl