Gimnastyka umysłu dla seniorów

Gimnastyka umysłu dla seniorów

Cykl 10 cotygodniowych twórczych i inspirujących warsztatów, którego celem jest pozyskiwanie, wzmacnianie i doskonalenie umiejętności poznawczych. Podczas treningu uczestnicy ćwiczą pamięć, koncentrację i myślenie, rozwijają spostrzegawczość, umiejętność słuchania i wrażliwość. Zajęcia odbywają się stałej grupie seniorów. Szczególny nacisk położony będzie na korzystanie z posiadanych zasobów i dotychczasowych doświadczeń uczestników, czerpanie z ich wiedzy życiowej.

Program zajęć:

  • Integracja grupy, zebranie oczekiwań i zawarcie kontraktu na czas treningu. Omówienie programu.
  • Ćwiczenia przygotowujące do udziału w treningu pamięci. Aktywizacja poznawcza. Komunikacja i współpraca w grupie.
  • Koncentracja uwagi – omówienie i ćwiczenia poprawiające zdolność koncentrowania się.
  • Porcjowanie informacji – omówienie i ćwiczenia pamięci krótkotrwałej.
  • Powtarzanie – omówienie i ćwiczenia.
  • Grupowanie i porządkowanie informacji – omówienie i ćwiczenia.
  • Skojarzenia, sieci semantyczne – omówienie i ćwiczenia umiejętności tworzenia nowych, nietypowych i odległych skojarzeń.
  • Uwzględnianie kolejności informacji. Efekt pierwszeństwa i efekt świeżości –  omówienie i ćwiczenia.
  • Wykorzystywanie wyobraźni – omówienie zasady i ćwiczenia.
  • Ćwiczenia podsumowujące trening. Omówienie treningu, ewaluacja.

Prowadzenie: Ewa Kowalska-Janusz – psycholog i trener z doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów psychologicznych i szkoleń.

180 zł

informacje i zapisy:

Dział Oświatowy pokój 201B
tel. 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: oswiatowa@nck.krakow.pl

podobne zajęcia