Janina Jeleńska Papp

Janina Jeleńska Papp   Przestrzenie 18-9-2006 / 5-10-2006 Budynek B. Studia na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie ukończyła w 1972 r. Od 1980 r. pracuje w Instytucie Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 1972 r. uczestniczy w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.