OLTRE L’OBIETTIVO – PRZEZ OBIEKTYW

OLTRE L’OBIETTIVO – PRZEZ OBIEKTYW

Wystawa przeglądowa Circolo Fotografico l’Obiettivo z Dolo – Włochy

Wernisaż wystawy – 28 września (czwartek), g. 18.00, Foto-Galeria

 

Circolo Fotografico L’Obiettivo założony  w roku 1969 przez Paolo Prando i przyjaciół w Dolo, nad rzeką Brentą, pomiędzy Padwą a Wenecją. Paolo Prando (AFIAP) jest nie tylko Prezesem Klubu, ale również delegatem Włoskiej Federacji Fotograficznej (FIAF) okręgu weneckiego. Od lat 70. Circolo przyczynia się do rozwoju włoskiej fotografii amatorskiej, a w szczególności  zagranicznej wymiany kulturalnej. Od 2013 roku CF L’Obiettivo nawiązało ścisłą współpracę z Krakowskim Klubem Fotograficznym prezentując w roku 2014 w Foto-Galerii NCK dwie wystawy – jedna z okazji 45-tej rocznicy powstania Klubu,a druga pokonkursowa – “Praca w Veneto”.

Grazia Colcera

Massimo Barbato

Andrea Bertocchi
Roberto Nordio
Wystawa prac Ryszarda Cabały

Wystawa prac Ryszarda Cabały

Fotografia w gumie 2-chromianowej

Wystawa czynna: 20 kwietnia – 4 czerwca 2017 r., FOTO-GALERIA

Otwarcie wystawy 20 kwietnia 2017 r. o godz. 18.00 w FOTO GALERII.

 

Prezentowana wystawa „Fotografia w gumie 2-chromianowej”  jest zestawem okoł 30 prac o rozmiarach 100 x 70 cm wykonanych techniką szlachetną – gumą 2-chromianową.  Zdjęcia i ich interpretacja w technice szlachetnej  wykonane zostały na przestrzeni ostatnich trzech lat.

Technika gumowa należy do technik szlachetnych, początki tej techniki sięgają lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.  Do otrzymania obrazu pozytywowego wykorzystuje się pigmenty naturalne np. takie jak sadza, umbra palona, siena naturalna i.t.p. oraz światłoczułość roztworów dwuchromianów potasu / amonu / i gumy arabskiej jako koloidu organicznego. Woda służy jako wywoływacz i utrwalacz. Przewagą tej techniki jest niezwykła trwałość w czasie, która liczona jest w setkach, a nawet tysiącach lat. Najstarsze egipskie papirusy nie zmieniły wyglądu od wielu tysięcy lat, inkaustem używanym przez Egipcjan była właśnie sadza zmieszana z gumą arabską.

 

Ryszard Cabała – absolwent Politechniki Łódzkiej, a także Szkoły Kreatywnej Fotografii  przy Krakowskich Szkołach Artystycznych.  Interesuje go fotografia krajobrazu,  pejzażu miejskiego, aktu, pojedynczego człowieka i ulicznego tłumu. Artysta fotograf rejestrujący głównie relacje na styku miasto – człowiek. Swoje prace wykonuje w technice gumy chromianowej. Pozwala mu to na szeroki margines tworzenia i  interpretacji. Każdy obraz w tej technice jest inny, z tego względu jest oryginałem i można traktować jako niepowtarzalne dzieło sztuki. Fotograf z dużym dorobkiem – swoje prace prezentował podczas kilku wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą. Mieszka w Zielonkach i pracuje w Krakowie.

Barwy Świata Przyrody 2017

Wystawa Okręgu Krakowskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody

Otwarcie wystawy – 2 marca 2017 r., godz. 18.00.

Doroczna wystawa Okręgu Krakowskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody prezentuje zdjęcia dzikiej przyrody. Zdjęcia pokazują świat zwierząt, krajobrazy oraz nastrojowe obrazy inspirowane formami natury. Związek jest ogólnopolską organizacją skupiającą  pasjonatów  zdjęć przyrodniczych.

O Nowej to Hucie…

Wystawa Krakowskiego Klubu Fotograficznego

Otwarcie wystawy – 12 stycznia 2017 r., godz. 18.00.

 

Z przebytego dystansu prawie siedmiu dekad, które nas dzielą od momentu wbicia w ziemię pierwszych łopat na budowie Nowej Huty, można lepiej uświadomić sobie złożoność procesu, który jej towarzyszył „od zawsze”. Nowa Huta wzniesiona w latach 50. ubiegłego wieku wciąż się rozbudowuje. Ma walory lepiej dostrzegane dopiero teraz, gdy wyrosły kolejne pokolenia mieszkańców. Jest fenomenem w skali europejskiej ze względu na czas i miejsce narodzin, dynamikę rozwoju oraz wydarzenia jakie odcisnęły tutaj swój ślad. Posiada specyficzny charakter, który dawniej wyraźnie odróżniał ją od starego Krakowa, a obecnie, mimo postępującej integracji rozumianej jako „proces wyrównywania się wzorców kulturowych, przezwyciężania barier regionalnych, narastania więzi społecznej, tworzenia się różnych grup i jednolitego społeczeństwa”-  wciąż w świadomości zbiorowej zachowuje cząstkę własnej odrębności. Ma w sobie tajemniczy „Genius loci”, który nieustannie intryguje historyków, socjologów, demografów, pisarzy, dziennikarzy i artystów próbujących się zmierzyć z tym osobliwym tematem. Nowa Huta dawniej określana jako miejsce pozbawione duszy, po latach ukazała swoje inne, niż zakładano oblicze, co jest wyrazem przeciwwagi dla ciążących stereotypów i obiegowej opinii. Dziś nakładają się na to wszystko nowe możliwości, ale i wyzwania. To miasto absorbuje również ludzi, którzy ukazując jego wyrazisty obraz mają coś konkretnego do zaoferowania w dziedzinie kultury, a przykładem tego jest Krakowski Klub Fotograficzny posiadający siedzibę, opiekę i wsparcie w Nowohuckim Centrum Kultury.

Ryszard Kapuściński, mistrz pióra, autor słynnego reportażu o wczesnej Nowej Hucie, a także znakomity fotograf powiedział:

„Fotografować to przede wszystkim utrwalać, rzeczywistość, która nas otacza. Ludzi, których twarze chcemy zachować. Pejzaże, które chcemy uwiecznić. I wydarzenia, których jesteśmy świadkami. A także całe skomplikowane życie wraz z jego złożoną obyczajowością. Fotografować wszystko. Wszystko, co jest żywe i martwe, żeby po prostu utrwalać, zatrzymywać.”

Ta ogólna, uniwersalna wykładnia dobrze odzwierciedla motywy, które od 1955 roku inspirują i zachęcają kolejne pokolenia członków Klubu do własnej działalności, o czym świadczą dziesiątki wystaw, folderów i katalogów, a zwłaszcza zachowane zdjęcia znakomitych twórców jak Jerzy Suberlak, Witold Michalik, Wiktor Pental, Czesław Odo Mostowski, Robert Kosieradzki, Franciszek Partyka, Zbigniew Kot i in.

Fotografia jest tą dziedziną sztuki, którą można podzielić na wiele nurtów, a sam sposób jej  tworzenia i pojmowania przeszedł wiele zmian i transformacji. Dla jednych fotografia stanowi narzędzie tworzenia dokumentacji, zaś dla innych jest nośnikiem wartości indywidualnych, społecznych i kulturowych, odzwierciedlających wizualne bogactwo otaczającego świata. Fotografia współczesna stała się bardzo popularna wraz z rozwojem technologii cyfrowej i jest świadectwem wszechstronności, różnorodności i żywiołowości, które ma na celu pokazywanie rzeczywistości oczami fotografa, rejestrowanie wydarzeń, przekazywanie jego poglądu, emocji i przemyśleń. Kadr, moment, kreacja, umiejętność pokazywania piękna (jakkolwiek je pojmujemy) jest własnością intelektualną. Jeżeli w danej fotografii widać przejaw indywidualnej myśli, formy, gdzie twórca za pomocą dzieła pokazuje swój światopogląd, subiektywne odczucia dotyczące wydarzeń, osób, życia codziennego, to wówczas ona zaczyna budzić emocje, zadawać pytania, albo na nie odpowiadać. Fotografia może być wtedy próbą i drogą do zrozumienia świata, do własnego wnętrza, do rozwoju świadomości i osobowości, wreszcie do poczucia sensu i satysfakcji, czego życzyć należy wszystkim autorom biorącym udział w dorocznej, przeglądowej wystawie fotograficznej.

Adam Gryczyński
V-ce Prezes KKF d/s artystycznych

 

 

Autorzy zdjęć:

Bartłomiej Bałaban, Paweł Barket, Anna Bubula, Ryszard Cabała, Barbara Czopek, Laura Dec, Zdzisław Dec, Krzysztof Domanus, Stanisław Gacek, Janusz Gajewski, Bogdan Głowacki, Leopold Grela, Adam Gryczyński, Stanisław Guzik, Artur Kaszowski, Bartłomiej Krężołek, Mieczysław Libront, Ewa Maciejczyk, Paweł Małota, Joanna Mrówka, Adam Olszowski, Tomasz Orłowski, Bożena Pochopień, Małgorzata Radziejowska, Barbara Radziszewska, Janusz Skórski, Katarzyna Skupień, Monika Stachnik-Czapla, Beata Sulikowska, Katarzyna Szporna, Ryszard Tatomir, Andrzej Wróbel, Andrzej Zawada, Małgorzata Zeńczak, Jan Zych

Beata Ostachowicz – Krajobrazy wyobraźni

Wystawa fotografii

Otwarcie wystawy 27 października 2016 o godzinie 18.00.

Urodziłam się i mieszkam w Krakowie. Z zawodu jestem chemikiem, pracuję na jednej z krakowskich wyższych uczelni. Fotografia fascynuje mnie od wielu lat. Fotografia przyrodnicza łączy moje dwie pasje – odkrywanie świata i tworzenie obrazów. Lubię podróżować, ale nie muszą to być podróże w miejsca dalekie, ani też egzotyczne.

Najchętniej fotografuję pejzaże, ale chętnie tworzę abstrakcyjne wzory powstające na kanwie motywów przyrodniczych. W swoich zdjęciach staram się uchwycić to, co nietrwałe – grę światła, mgłę, klimat odwiedzanych miejsc. Chciałabym pokazać świat nie jaki jest, ale taki, który bywa – czasem przez kilka godzin lub minut. Lubię spacery z psem, otwarte szerokie przestrzenie, bliskie są mi pejzaże Skandynawii. Często fotografuję w Beskidzie Wyspowym, gdzie stara wiejska chałupa jest moim drugim domem.

Jestem członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody i pełnię obowiązki prezesa Okręgu Krakowskiego.

W 2010 moja diaporama pt. „Prypeć- czas zatrzymany” otrzymała pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie Multidiaporama 2010. W latach 2011 i 2015 otrzymałam tytuł Fotografa Roku Okręgu Krakowskiego.

Beata Ostachowicz

ostachowicz3 ostachowicz4 ostachowicz1

wystawa czynna od 27 października do 31 grudnia 2016 r.

wstęp wolny