kategorie:

Teatr Ab Intra i Teatr „Ancymon” – „Sześć postaci w poszukiwaniu autora”

14 czerwca 2014 r., (sobota), godz. 1800, sala 209 wg Luigiego Pirandello „Któryż autor zdoła kiedyś powiedzieć, jak i dlaczego jakaś postać zrodziła się w jego fantazji? Tajemnica twórczości artystycznej jest ta sama co tajemnica narodzin naturalnych [...] Tak artysta, żyjąc, przyjmuje w siebie ruch nasion życia i nie może nigdy powiedzieć jak i dlaczego w pewnej chwili jedno z tych nasion życiodajnych...

Wydział Sztuki w Mieście

logo galeria centrum
13 czerwca 2014 (piątek), godz. 1500 bud. B, foyer górne i dolne GALERIA CENTRUM. Wernisaż wystawy zbiorowej malarstwa studentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

TANIECmałopolska2014

12 czerwca 2014 (czwartek), godz. 1530 Festiwal skierowany jest do zespołów i grup tanecznych z Małopolski. W ramach Festiwalu odbędzie się konkursowa prezentacja etiud, oceniana przez profesjonalnych jurorów oraz warsztaty taneczne skierowane do uczestników Festiwalu – młodzieży powyżej 16 lat. Podczas Festiwalu przyznane zostaną nagrody finansowe dla najlepszych prezentacji. Prace oceniać będą – Witold Jurewicz,...

„Hapi End”

12 czerwca (czwartek), godz. 1800 sala teatralna spektakl w wykonaniu uczniów XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie